Førerprøvesensor til Trafikant- og Kjøretøyområdet i Follo-Østfold

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 28. september, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi har to ledige stillinger som Førerprøvesensor ved Trafikant- og Kjøretøyområdet i Follo-Østfold.

Stillingene omfatter forvaltning av lover og forskrifter i direkte dialog med kunden. Vi søker derfor etter en person som trives med kundekontakt og ser det som en positiv utfordring å kombinere myndighetsrollen med god kundeservice.

Arbeidet skjer ved Drøbak, Mysen og Hafslund trafikkstasjoner, og utendørs på ulike kontrollplasser langs veinettet i Follo og Østfold.

 • Kontroll av alle typer kjøretøy i kontrollhall og på veg
 • Trafikkontroll med ulike tema langs vegnettet
 • Skriftlig og muntlig saksbehandling tilhørende fagområdet
 • Faglig bistand til andre etater som politiet og tollvesenet
 • Teknisk svartjeneste på telefon

Det er ønskelig at du har bakgrunn i trafikklærerutdanning, fortrinnsvis fra NORD universitet / HiOA . Ved trafikklærerutdanning fra andre steder må du være godkjent som trafikklærer i Norge. Annen efaring og særlig egnethet kan også bli vektlagt. I tillegg vil erfaring fra kjøreopplæring tungbil og spesielt MC vektlegges og være en fordel. Du må ha førerkort klasse B, samt oppfylle helsekravene i kl D for å kunne jobbe som førerprøvesensor. Det kan bli aktuelt med testing i form av kjøretest og personlighetstest.

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Personlig egnethet
 • Interesse og praktisk erfaring med MC og tyngre kjøretøy

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid.

 • Introduksjonsprogram og fadderordning
 • Fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • Pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • Etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll
 • Lønn ihht. etatens lønnspolitikk

Kontaktpersoner

Øystein Gudim
Leder
Telefonnummer: 915 74 220.

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger