Førerprøvesensor Sortland

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 14. mars, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Å utdanne gode og sikre sjåfører er noe av det viktigste vi gjør for trafikksikkerheten. Vi søker deg som vil dele din kunnskap og erfaring og sørge for at norske veger fylles av kompetente bilførere.

Det hviler et stort ansvar på den som skal foreta den siste kontrollen av potensielle sjåfører før de slippes ut i trafikken. Du får myndighet til å håndtere lover og regler på området, men det viktigste er at du er tydelig, ydmyk, har faglig innsikt og evne til å kommunisere. Hvis du også kan få mennesker til å yte sitt beste når de er presset, kan du være godt rustet til å være sensor. I tillegg må du kunne takle utfordrende situasjoner og se det som en positiv utfordring å kombinere myndighetsrollen med tjenesteyting.

Vi har en ledig stilling som førerprøvesensor ved Trafikant nord i Sortland. Arbeidsoppgavene foregår i hovedsak i Sortland men i noen tilfeller også i andre deler av landet. Arbeidet utføres etter oppsatt arbeidsplan. Du må påregne noe arbeid på kveld og helg. Arbeidet kan medføre reiser med overnatting.

Vi har stort fokus på å utnytte ressursene våre på tvers i området, og det er viktig at du er innstilt på en del reising mellom ulike trafikkstasjoner.

Arbeidsoppgaver

Hovedoppgaven vil være sensurering av praktiske førerprøver klasse B. På sikt kan det også være aktuelt med andre førerprøveklasser eller andre oppgaver innenfor trafikksikkerhetsarbeidet. Så langt det er hensiktsmessig, fordeler vi oppgavene etter de ulike sensorenes kompetanse, kvalifikasjoner og interesser.

Kvalifikasjonskrav

 • Gjennomført utdanning på minimum videregående skoles nivå. Det er ønskelig med trafikklærerutdanning eller annen relevant utdanning. 
 • Søkerne må ha fylt 25 år og hatt førerrett i klasse B sammenhengende de siste 5 år.
 • Førerrett klasse B er en forutsetning, og du må oppfylle helsekravene for å oppnå førerrett i øvrige klasser. Kompetanse eller erfaring fra førerkortklasse BE er en fordel.
 • Det er ønskelig med relevant og allsidig praksis.
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig vil bli vektlagt.
 • Alminnelig gode datakunnskaper.

Den som blir ansatt som førerprøvesensor, vil måtte gjennomføre grunnutdanning for førerprøvesensor (TK- studiet). Grunnutdanningen avsluttes med eksamen og utdanningstiden er 6 måneder.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Personlige egenskaper:

 • Sosiale og pedagogiske evner
 • Evne til kommunikasjon og god kundebehandling
 • Evne til å arbeide selvstendig, systematisk og nøyaktig
 • Gode samarbeidsevner, er lojal og pliktoppfyllende
 • Er beslutningsdyktig, håndterer stress og har høy integritet

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • interne studier og gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Ønsker du å vite mer om den ledige stillingen, ta kontakt med seksjonssjef Trafikant nord, Heidi-Kristin Herbst på tlf. 417 63571.

Kontaktpersoner

Heidi Kristin Herbst
Seksjonssjef Trafikant nord,
Telefonnummer: 417 63 571

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks nyetablerte divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger