Førerprøvesensor - Ålesund

Stillingsbeskrivelse

Gjør en jobb for trafikksikkerhet - bli førerprøvesensor

I Møre og Romsdal er det ledig en stilling som førerprøvesensor med kontorsted Ålesund. Arbeidsoppgavene foregår i hovedsak i Møre og Romsdal, men i noen tilfeller også i andre deler av landet. Arbeidet utføres etter oppsatt arbeidsplan. Du må påberegne noe arbeid på kveld og helg. Arbeidet kan medføre reise med overnatting.

I påvente av kurs for førerprøvesensor må det påregnes andre arbeidsoppgaver ved trafikant og kjøretøyavdelingen Møre og Romsdal.  

Hva skal du jobbe med?

 • Sensor ved praktiske førerprøver og tilrettelagte teoriprøver er hovedoppgaver
 • Saksbehandling relatert til fagområdene
 • Andre arbeidsoppgaver kan pålegges etter behov

Hvem er du?

 • Det er et krav om at du har minimum toårig relevant utdanning fra universitet eller høgskole. Det er ønskelig med trafikklærerutdanning eller annen relevant utdanning. Kravet om utdanning kan fravikes dersom du er godkjent førerprøvesensor.
 • Det er ønskelig med relevant og allsidig praksis.
 • Opplæring som førerprøvesensor vil bli gjennomført etter tilsetting.
 • Du må ha førerkort klasse A og B, samt fylle vilkårene for å oppnå førerrett i de øvrige førerkortklassene.
 • Det er en fordel med førerkort i klasse CE/D.
 • Må ha god kompetanse i bruk av IKT verktøy.

Personlig egnethet tillegges stor vekt:

 • Du har utpreget kundefokus og kommuniserer godt.
 • Du evner å arbeide både selvstendig og i team, og bidrar til et godt arbeidsmiljø.
 • Du er beslutningsdyktig, håndterer stress og har høy integritet.

Hva tilbyr vi?

 • Vi kan tilby utfordrende, selvstendige og krevende arbeidsoppgaver i et variert og trivelig arbeidsmiljø, med gode muligheter for egenutvikling.
 • Lønn fastsettes etter nærmere avtale i henhold til etatens lønnspolitikk.
 • Vi har gode pensjons- og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse.
 • Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd. På tjenestereiser dekkes utgiftene etter bestemmelsene i Statens reiseregulativ

Annet

 • Den som ansettes må gjennomgå og bestå obligatorisk opplæring som førerprøvesensor etter tilsetting. Opplæringen foregår lokalt og sentralt (modulbasert opplæring med samlinger).
 • Den som tilsettes må ha helse til å fylle stillingen som førerprøvesensor.
 • Statens vegvesen skal preges av mangfold, der våre ansatte skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.
 • Søknad med CV sendes elektronisk. Originale vitnemål og attester samt bekreftede kopier tas med til et eventuelt intervju.
 • Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten kan bli offentliggjort, selv om du har bedt om unntak fra denne. Du vil i så fall bli varslet om dette.

Kontaktpersoner

Ingeborg Midtflå Sørvik
Faggruppeleder
Telefonnummer: 91 82 29 02
Jan-Erik Myhr
Seksjonsleder
Telefonnummer: 99 46 81 62

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger