Fører skinnegående maskiner - Linjen Røros

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 04. desember, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Ønsker du å jobbe med drift og vedlikehold av Bane NORs anlegg?

Vi står overfor en spennende fremtid der jernbanen er et tverrpolitisk satsningsområde. Vil du være med på reisen? Ønsker du varierte oppgaver og muligheter for god faglig utvikling?

Røros- og Solørbanen, Linjen Røros, søker deg som har førerutdanning og eventuelt er banemontør/banereparatør. Dersom du ikke har teknisk fagbrev er du også aktuell kandidat om du er villig til å ta utdanning som banemontør. Du vil få arbeidsoppgaver innenfor drift, vedlikehold og mindre fornyelse.

Stillingen rapporterer til faggruppeleder.

Stasjoneringssted er for tiden Røros.

Arbeidsoppgaver

 • Fører av skinnegående arbeidsmaskiner i vedlikeholdslag
 • Drift og vedlikehold av banestrekningen med beredskap og feilretting
 • Snøbrøyting
 • Mindre fornyelses
 • og investeringsoppgaver
 • Tverrfaglig samarbeid med øvrige faggrupper i Bane NOR og øvrige aktører i sektoren
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen
 • Inngå i beredskapsordninger
 • Noe reisevirksomhet må påregnes.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdanning som lokfører eller fører av skinnegående arbeidsmaskin
 • Fagbrev som banemontør/banereparatør eller annet relevant teknisk fagbrev, eller være villig til å ta kurs og opplæring for å bli banemontør
 • Førerkort for bil klasse BE
 • Godkjent hovedsikkerhetsvakt (HSV), eller være villig til å ta kurs og opplæring for å bli godkjent
 • Relevante datakunnskaper
 • Tilfredsstillende norskkunnskaper

   

 • Helseundersøkelse og arbeidspsykologisk test for lokfører vil bli foretatt før eventuell tilsetting. Du må oppfylle kravene i helsekravforskriften, hvor det stilles krav til blant annet syn, hørsel og fargesyn.
 • Bane NOR samarbeider med Semac for bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Personlige egenskaper

 • Interesse og egenskaper innen fagområdet
 • Gode kommunikasjons
 • og samarbeidsevner
 • Arbeider nøyaktig, sikkert og systematisk
 • God sikkerhet
 • og risikoforståelse
 • Forståelse for tverrfaglighet og samarbeid med andre faggrupper


  Vi legger vekt på lojalitet til Bane NORs etiske regler og at du i tråd med Bane NORs verdier kjennetegnes som åpen, profesjonell og engasjert.

Vi tilbyr

 • Du vil bli del av et arbeidsmiljø med høyt faglig kompetansenivå og arbeide i en bedrift som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver.

  I tillegg kan vi tilby:

  • spennende utfordringer og muligheter for personlig utvikling
  • et uformelt, engasjert og faglig sterkt miljø med trivelige kolleger
  • forsikrings
  • og pensjonsordninger
  • p.t personal billett med NSB
  • lønn vurderes etter erfaring, kompetanse og intern lønnsstruktur

Kontaktpersoner

Berit Bårdstu
Telefonnummer: 916 72 659

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon