Fleksibel og serviceinnstilt supportkonsulent

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 22. mai, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Migrasjonssvingningene påvirker Utlendingsdirektoratet (UDI) i stor grad, og det stiller høye krav til en fleksibel og robust organisasjon. Direktoratet har i dag i overkant av tusen ansatte. Hovedkontoret holder til i nye lokaler på Helsfyr. Virksomheten er kjennetegnet av høyt utdannede medarbeidere med stort engasjement for utlendingsfeltet og samfunnsoppdraget. 

DIGA (Digitaliseringsavdelingen) er IT-avdelingen i UDI og har i overkant av 120 ansatte. Avdelingen har ansvar for å forvalte og utvikle nasjonale IT-tjenester som håndterer søknader om asyl, visum og opphold. Vi deltar i tillegg i et utstrakt europeisk samarbeid om felles IT-løsninger på utlendingsfeltet. UDI behandler i løpet av et normalår over 400 000 søknader gjennom våre selvbetjenings- og saksbehandlingssystemer. Målet vårt er utstrakt digital kommunikasjon med søkerne og at brukerne våre møter en helhetlig offentlig forvaltning. Utlendingsfeltet er et komplekst og spennende felt, der vi jobber med lange linjer, men samtidig må kaste oss rundt og lage løsninger for å møte umiddelbare behov i det norske samfunnet.   

UDI er på vei mot å etablere fremtidens saksbehandlingsløsning, der vi ønsker å automatisere en større andel av oppgavene våre ved hjelp av prosessmotor, regelmotor og maskinlæring. Målet vårt er å bli gode på digital deling av data, både med søkerne og samfunnet for øvrig, slik at vi tilrettelegger for sammenhengende tjenester på tvers av sektorer i det offentlige Norge. 

Vi er genuint opptatt av å bygge et humørfylt, raust og inkluderende miljø, med mennesker som ønsker å bidra til vårt viktige samfunnsoppdrag.

Arbeidsoppgaver

Vi ser etter deg som har IT-bakgrunn og stor interesse for å sitte i front for våre brukerhenvendelser. Du skal være med på å sikre at vi gir god brukerservice til alle brukere i UDI og utlendingsforvaltningen. Du vil samhandle i et team for å oppnå en best mulig og effektiv håndtering av henvendelsene som kommer gjennom vår servicedesk og per. telefon. Vi er også i ferd med å kjøpe inn et nyt ITSM- verktøy, og du vil være med på å innføre bruken av dette verktøyet.

Oppgaver som inngår i stillingen: 

 • Svare på henvendelser fra brukere på telefon og i servicedesk
 • Løse enkle tekniske spørsmål om PC, tilkobling til skrivere og liknende
 • Gi tilganger til systemer UDI har ansvar for, enten selv eller i samarbeid med vår driftsleverandør
 • Vurdere om saker du får inn er godt nok opplyst
 • Sette saker videre til 2. linje
 • Bidra til effektivisering og automatisering av oppgaver der det er mulig
 • Delta i en vaktordning for betjening av servicepunkt i våre lokaler (i arbeidstiden)
 • Bidra aktivt i arbeidet med å innføre et av nytt ITSM-verktøy

Kvalifikasjoner

 • Du må ha minimum 3 års relevant utdanning innen IT. Lang relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Du må ha god generell IT-forståelse
 • Du må ha erfaring med å håndtere brukerhenvendelser
 • Du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • Du bør ha erfaring fra et service manager-verktøy (vi benytter HPSM i dag)
 • Vi vil legge vekt på om du har erfaring fra en relevant IT-driftsorganisasjon.   

Vi ser etter deg som er: 

 • pådriver og løsningsorientert 
 • flink til å forklare tekniske problemstillinger på en enkel måte 
 • utadvendt og som liker å kommunisere med brukere 
 • god til å kommunisere og samarbeide med kolleger, samarbeidspartnere og leverandører 
 • selvstendig, strukturert og effektiv 
 • flink til å sette deg inn i nye problemstillinger og liker å dele dine erfaringer 

Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr

 • En arbeidsplass med et viktig samfunnsoppdrag, preget av høy faglig kompetanse, engasjement og dyktige medarbeidere
 • Et arbeidsmiljø med fantastiske kollegaer, som jobber sammen mot felles mål  
 • Et krevende og givende arbeid, med store faglige utfordringer og mulighet for personlig utvikling
 • Muligheten til å forme et miljø og sette retning for arbeidet i årene som kommer    
 • Gode løsninger for mobil arbeidsplass
 • Fleksibel arbeidstid, sommer-/vintertid og mulighet for trening i arbeidstiden  
 • Overtidsbetaling ved pålagt overtidsarbeid
 • Stillingen lønnes som rådgiver (1434) i lønnsspennet 500 000 – 650 000 kroner brutto per år. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Statens pensjonskasse sikrer deg gode ordninger for pensjon, lån og forsikring 

Attester/vitnemål må legges inn i portalen sammen med søknaden. Søkere som blir kalt inn til intervju, vil bli bedt om å sende lenke til Vitnemålsportalen (vitnemalsportalen.no)). Hvis du har utdanning fra utlandet, ber vi om attest fra Nokut. 

For å kunne levere best mulig tjenester er det viktig med mangfold i rekrutteringen. Vi oppfordrer personer til å søke jobb hos oss, på tvers av alder, bakgrunn (eks hull i CV) og funksjonsevne. Vi legger arbeidsforholdene til rette for deg dersom du har behov for det. Avkryssingene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i årsrapportene sine.  

I samsvar med Offentlighetsloven kan en søker bli offentliggjort selv om han/hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil i så fall bli varslet.

Kontaktpersoner

Mona Marthinussen
Teamleder
Telefonnummer: +47 480 51 793
Morten Møllersen
Seksjonssjef
Telefonnummer: +47 918 95 718

Hvem er Utlendingsdirektoratet (UDI)?

Utlendingsdirektoratet (UDI) gjennomfører regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk og gir faglige innspill til utvikling av politikken. Vi skal legge til rette for lovlig innvandring og hindre misbruk av regelverket. Vi tilbyr også innkvartering til asylsøkere, og bidrar til retur av personer uten lovlig opphold. Menneskeverd, profesjonalitet og helhet er grunnleggende verdier i direktoratet. UDI ligger under Justis- og beredskapsdepartementet. Se også www.udi.no