Fire faste stillinger som saksbehandlere

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 28. november, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vil du bruke kunnskapene og erfaringene dine for at skoler, barnehager, sykehjem og omsorgsboliger blir viktige brikker i utviklingen av Oslo?

Utviklings- og infrastrukturavdelingen har 35 medarbeidere fordelt på tre enheter. Avdelingen arbeider med plan- og byggesaksbehandling innen sosial- og teknisk infrastruktur. Vi arbeider med prosjektbasert byutvikling hvor bærekraft, arkitektonisk kvalitet og resultater som gir merverdi for byen, er særlig viktig.

Til enhet for sosial infrastruktur nord søker vi 2 til 4 erfarne og faglig trygge saksbehandlere i senior- og prosjektmedarbeiderstillinger. Søkere må gjerne ha erfaring fra behandling av plan- og/eller byggesøknader i kommunal eller privat sektor. Du skal bidra til at skoler, barnehager, sykehjem og omsorgsboliger med utearealer blir anlegg som gir kvalitet til byen og innbyggerne. Vi er på jakt etter medarbeidere som klarer å holde fast ved det vesentlige i komplekse saker og som kan prioritere og avveie.

Arbeidsoppgaver

 • Du skal skrive velbegrunnede, faglige vurderinger gjennom tilbakemeldinger og tillatelser i byggesaker, og saksframstillinger i plansaker. Seniormedarbeidere vil ha saker med høy kompleksitet og spesielle, faglige utfordringer.
 • Du skal samarbeide med andre deler av kommunen og sørge for at skoler, barnehager, sykehjem og omsorgsboliger blir gode anlegg for brukerne og byen, når vi trenger dem.  
 • Du skal veilede ansvarlige søkere og fagkyndige og delta i og lede møter med søkere og forslagsstillere. Seniormedarbeidere skal veilede på et høyt faglig nivå.
 • Du skal bidra i utviklingen av faglig gode prosesser. Seniormedarbeidere skal kvalitetssikre eget og andres arbeid.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på Bachelor-/masternivå innenfor by-/samfunnsutvikling, byforming eller ingeniør, gjerne som samfunnsgeograf, landskapsarkitekt, arkitekt, ingeniør eller arealplanlegger.
 • Relevant erfaring er en fordel, fortrinnsvis med plan- og/eller byggesaksbehandling fra privat eller offentlig sektor.
 • Meget god evne til å uttrykke seg skriftlig og muntlig på norsk. Vi vil kunne be om teksteksempler.
 • Søkere med god og relevant realkompetanse og erfaring, som ikke fullt ut oppfyller de formelle kravene til utdanning, kan bli vurdert som kvalifisert søker.

Kvalifikasjoner i tillegg for seniormedarbeidere:

 • Minimum 5 års relevant erfaring, fortrinnsvis med plan- og byggesaksbehandling fra privat eller offentlig sektor.

Personlige egenskaper

 • Du kommuniserer og samhandler godt med andre, og ønsker å bidra i utviklingen av et felles fagmiljø.
 • Du leverer resultater til avtalte tidsfrister og når kjente målsettinger, herunder planlegger og organiserer eget arbeid, er systematisk og presis.
 • Du har god rolleforståelse, forholder deg til overordnede planer, lover og rutiner, men kommer gjerne med innspill til forbedringer.
 • Du er opptatt av hvordan de fysiske omgivelsene bidrar til å forme hverdagen vår.

Seniormedarbeidere skal i tillegg ha:

 • Du ønsker og kan formidle faglige komplekse problemstillinger til andre på en oversiktlig, enkel og klargjørende måte, herunder evne til gode analyser og skriftlige sammenstillinger.
 • Du har evne til å styre store, komplekse prosesser og sikre effektiv framdrift.

Vi tilbyr

 • Du vil oppleve å bidra i et meningsfylt samfunnsoppdrag i et engasjert arbeidsmiljø med faglig sterke kollegaer og god kultur for samarbeid.
 • Norges største fagmiljø innenfor plan- og byggesaksbehandling med spennende, faglig interessante og utviklende arbeidsoppgaver.
 • Lyse lokaler med åpent kontorlandskap nær Oslo S, og mulighet for hjemmekontor.
 • Fleksitidsordning og treningsmuligheter i arbeidstiden.
 • Gode forsikrings-, låne- og pensjonsordninger.
 • For prosjektstillingene: Lønnstrinn 41-46, som tilsvarer fra kr 580 100 til kr 636 100.
 • For seniorstillingene: Lønnstrinn 45-49, som tilsvarer fra kr 623 600 til kr 673 100 pr år, og lønnstrinn 50-54, som tilsvarer fra kr 685 800 til kr 738 600 pr år. 

Oppgi i søknadsteksten hvilken/hvilke stillinger du ønsker å vurderes til. Oppgi også om du er interessert i andre tilsvarende stillinger dersom det blir flere ledige stillinger.

Kontaktpersoner

Pål Henrik Lanser
Enhetsleder

Hvem er Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten?

Plan- og bygningsetaten har ansvar for kommunens arealplanlegging, plan- og byggesaksbehandling, byggetilsyn, kartforvaltning og måle- og deletjenester. Etaten kan tilby interessante og utfordrende jobber i arbeidet med byens arealmessige og arkitektoniske utvikling. Våre ca. 490 medarbeidere arbeider i et spennende, fleksibelt og tverrfaglig miljø i moderne lokaler sentralt i byen.

Les mer om Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten og se flere ledige stillinger