Finanstilsynet søker erfaren informasjonsarkitekt

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi har ledig en spennende stilling som informasjonsarkitekt. Finanstilsynet legger vekt på at tilsynsvirksomheten er effektiv, datadrevet og risikobasert. Det stiller store krav til IT-systemer og tilgangen til innsamlede data. Finanstilsynet etablerer en ny og moderne dataplattform, i første omgang for strukturerte data som innrapporteres jevnlig via Altinn fra tilsynsenheter, med tillegg av eksterne datakilder som Folkeregisteret og Brønnøysundregistrene. Disse dataene skal igjen ses i sammenheng med egenregistrerte data i virksomheten. Dataene benyttes i hovedsak til intern bruk, men det er en uttalt målsetting å legge til rette for økt deling av data til brukere utenfor virksomheten. Finanstilsynet har et stort og komplekst datadomene, og for å legge ytterligere til rette for god kontroll og oversikt over dataene, søker vi nå etter en erfaren informasjonsarkitekt.

Stillingen som informasjonsarkitekt er i Seksjon for digitalisering og innovasjon og vil bidra inn i en prosjektgruppe for dataforvaltning og data science. Vi består av 16 engasjerte og hyggelige medarbeidere med høy og variert kompetanse. Grunntanken i seksjonen er at de beste løsningene utvikles i fellesskap, med stor takhøyde for innspill. Stillingen vil gi deg en unik mulighet til å få oversikt over Finanstilsynets virkeområde og bidra inn i en spennende digitaliseringsreise i offentlig virksomhet. Det vil være store muligheter til å utforme stillingen selv.

Arbeidsoppgaver

 • Tett samarbeid med tilsynsfaglig side ved utarbeidelse av konseptuelle og logiske modeller for data og forretningsprosesser.
 • Arbeide aktivt for å få etablert katalogisering og god struktur på de ulike dataelementene.
 • Bistå i valg av forretningsapplikasjoner og prosessforbedringsverktøy.
 • Bidra inn i arbeidet med å definere rammeverk for rapporterings- og analyseløsninger.
 • Arbeide tett med analyseteam for integrasjon av prediktive modeller inn i informasjonsarkitekturen.
 • Arbeide tett med dataarkitekt for å etablere godt design og rammeverk for dataintegrasjon og prosesser.
 • Bidra med å utarbeide en datastrategi for Finanstilsynet.

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning innen IT-området med gode resultater.
 • Fordel med kjennskap til ArchiMate/Togaf eller tilsvarende.
 • Relevant erfaring fra tilsvarende arbeid.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Personlige egenskaper

 • Gode analytiske egenskaper og evne til å arbeide nøyaktig og strukturert.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Initiativrik og selvgående.
 • Høy gjennomføringsevne med raske og presise leveranser.

Det vil bli lagt vekt på at du er personlig egnet og motivert for stillingen.

Vi tilbyr

 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver og et godt arbeidsmiljø med kunnskapsrike kollegaer.
 • Gode velferdsordninger og en generelt fleksibel personalpolitikk.
 • Fleksibel arbeidstid og betalt overtid.
 • Gode treningsfasiliteter og muligheter for trening i arbeidstiden.
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse.
 • Tiltredelse og lønn etter avtale. Stillingstittelen vil avhenge av erfaring og kvalifikasjoner.

Annet

 • Etter søknadsfristens utløp blir det utarbeidet en offentlig søkerliste.
 • Vi utfører bakgrunnssjekk av vedkommende som blir ansatt i stillingen.
 • Vitnemål og karakterer fra videregående skole og all høyere utdanning må legges ved stillingen.
 • Ansatte i Finanstilsynet må følge strenge etiske retningslinjer, se https://www.finanstilsynet.no/om-finanstilsynet/etiske-retningslinjer
 • Finanstilsynet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn eller hull i CV. Dersom det er mulig, vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. For positiv særbehandling, se: http://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.
 • For nærmere omtale av Finanstilsynet, se: www.finanstilsynet.no

Kontaktpersoner

Kristin Tornling
Seksjonssjef
Telefonnummer: +47 229 39 971
Mari Dalhaug
Seniorrådgiver
Telefonnummer: +47 229 39 781

Hvem er Finanstilsynet?

Finanstilsynet arbeider for at finansforetak og finansmarkeder fungerer trygt og effektivt til det beste for samfunnet og brukerne av finansielle tjenester. Vi har om lag 300 ansatte og holder til i moderne lokaler i Oslo sentrum.