Financial Controller konsern

Stillingsbeskrivelse

Bli med å få Norge på skinner! Bane NORs ambisjon er å være en fremtidsrettet samfunnsaktør som leverer et velfungerende, pålitelig og sikkert transportsystem og som legger grunnlaget for trafikkvekst på jernbanen gjennom utvikling av eiendom, knutepunkter og godsterminaler. Som Financial Controller konsern vil du ha en sentral rolle i økonomistyringen og regnskapsrapporteringen i Bane NOR. Hovedinnhold i stillingen vil være kontinuerlig forbedring av konsernets regnskapsrutiner, rapportering og analyser. Du vil være pådriver i utviklingen av et sterkt fagmiljø innen regnskapscontrolling. Stillingen innebærer også deltakelse i konsernprosjekter og utviklingsarbeid. Kontaktflaten vil være stor da du vil jobbe tett med økonomisjefer og controllere i de enkelte divisjoner i selskapet, samt regnskapskontor og andre avdelinger på tvers av konsernet. Vi ser etter en faglig sterk person, som ser helheten, er kvalitetsbevisst og som ønsker å bidra positivt med sin kunnskap. Om du har riktig kompetanse og lyst til å jobbe i et fremtidsrettet konsern, så håper vi at du søker. 

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for kvalitetssikring og kontroll av regnskapet
 • Analyse regnskap
 • Standardisering og effektivisering av økonomiprosesser
 • Skape klare retningslinjer for den økonomiske styringen
 • Bistå i budsjettprosessen

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdannelse innen økonomi/regnskap med minimum bachelornivå, fortrinnsvis MRR
 • 5-8  års erfaring, gjerne med revisjonsbakgrunn
 • God systemforståelse, solide IT-kunnskaper, herunder Excel og BI-systemer
 • Flytende i norsk

Personlige egenskaper

 • Løsningsorientert og høy gjennomføringsevne
 • Sterk pådriver til høy kvalitet innen regnskap og financial controlling
 • Helhetsforståelse
 • Nøyaktig

Vi tilbyr

 • Sentral rolle i financial controlling teamet
 • Et stort og spennende konsern i stadig utvikling
 • Fantastiske lokaler sentralt i Oslo
 • Positive medarbeidere og et meget godt arbeidsmiljø
 • Varierte og spennende oppgaver

Kontaktpersoner

Birgitte Brubakken
Leder regnskapscontrolling
Telefonnummer: 414 77 082

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger