Finance Business Partner

Stillingsbeskrivelse

Finance Business Partner til internasjonal prosjektvirksomhet

Markedsenheten Henning Larsen Arkitekter AS (HLA) er vår nyeste markedsenhet, og består av 3 divisjoner og har en årlig omsetning på 300 MNOK med rundt 230 ansatte hovedsakelig arkitekter,landskapsarkitekter og planleggere. Omsetningen foregår både innen  bygg og samferdsel markedene med nasjonale og internasjonale aktører og samspill med mange Rambøll-enheter.

Vi har behov for å styrke vår økonomifunksjon, og søker en ambisiøs og faglig sterk Finance Business Partner HLA. Stilling er lokalisert i Oslo, men noe reisevirksomhet må forventes. Stillingen rapporterer til Business Controlling Manager Rambøll Norge og vil inngå i Business Finance, men er 100% allokert til markedsenheten HLA og inngår i ledergruppen til HLA. Det forventes at man deltar [HN1] i diskusjoner og ledermøter. Stillingen innebærer også viktig støtte for divisjonslederne og øvrig linjeledelse.

Om stillingen

Stillingen har det overordnede ansvaret for økonomistyringen i markedsenheten. Hovedansvaret vil være å sikre en finansiell sunn utvikling for enheten, øke forretningsforståelse i enheten samt å drive relevante økonomi prosesser (budsjettering, rapportering og prognosearbeid). Andre viktige oppgaver vil være:

 • Støtte/sparringspartner til direktør HLA samt resten av ledergruppen (inkl. analyser, strategi og forretningsutvikling)
 • Risikostyring og finansiell kontroll over divisjoner, avdelinger og prosjektporteføljen
 • Sikre gode økonomiske nøkkeltall (f.eks. resultatgrad, arbeidskapital)
 • Drive interne resultatforbedrings-prosesser, inkludert implementering av tiltak
 • Bidra i utviklingen av nye og forbedrede styringsmodeller og modeller for porteføljestyring av store prosjekter
 • Samkjøre initiativ og prosesser sammen med HR business partner for HLA

Hvem vi søker

Vi ser etter deg som har høyere økonomisk utdannelse (master/siviløkonom) og 5-10 års relevant erfaring fra controlling/økonomistyring/økonomiledelse. Du må ha god forretningsforståelse, erfaring fra prosjekt- og/eller konsulentvirksomhet samt erfaring fra resultatforbedrings-prosesser. Andre viktige egenskaper og kvalifikasjoner vil være:

 • Ansvarlig, selvstendig og evne til å ta initiativ og drive gode prosesser
 • Meget god Excel / PowerBI/ IT kompetanse, erfaring med Maconomy vil være en fordel
 • Gode norsk og engelsk kunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
 • Strukturert, analytisk og nøyaktig med evne til å se helheten
 • Evne til å jobbe under tidspress og levere som avtalt
 • Evne og vilje til nytenkning og strategisk tenkning

Velkommen til Rambøll - The Partner for Sustainable Change

Bærekraft har vært en del av Rambølls DNA helt siden selskapet ble grunnlagt 1945 med en visjon å være en rådgiver som både tar vare på mennesker og natur. Med den nye strategien «The Partner for Sustainable Change» setter vi stadig nye mål for å bli det ledende selskapet innen rådgivende ingeniørtjenester, arkitektur og design. I Norge har vi 14 kontorer med til sammen 1750 eksperter, som jobber tverrfaglig på store og små prosjekter. Hos oss kan du bidra til å skape innovative og bærekraftige løsninger til nytte for kunden, sluttbrukeren og samfunnet. Som første norske virksomhet, og første rådgivende ingeniørvirksomhet i verden, har Rambøll Norge blitt sertifisert etter FNs 17 bærekraftsmål. Rambøll er eid av vår egen stiftelse som sikrer at inntjening går tilbake til selskapet, samtidig som stiftelsen støtter forskning og utdanning, humanitær hjelp og våre lokalsamfunn.

Slik søker du

Søk via nett, ved å trykke på søkeknappen og laste opp CV, søknad og annen relevant dokumentasjon. Vi ser frem til å høre fra deg.

Qualifications:

Additional informations:

Hvem er Rambøll?

Rambøll er en global samfunnsrådgiver med eksperter innen bygg, arkitektur & plan, transport, vann, miljø & helse, energi, olje & gass og management consulting. I Norge er vi 1500 medarbeidere fordelt på 16 kontorer og internasjonalt har vi totalt 15 000 medarbeidere lokalisert i 35 land. Sammen med våre kunder søker Rambøll mot nye løsninger som balanserer menneskelige og kommersielle behov. Slik inspirer vi hverandre til å se forbi det åpenbare - hver dag!

Les mer om Rambøll og se flere ledige stillinger