Ferskvannsøkolog / Fiskebiolog

På grunn av stort oppdragstilfang innen rådgivning, utredning og tiltaksplanlegging knyttet til ferskvannsøkologi, søker vi etter en ny medarbeider.

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 18. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Norconsult er engasjert i en rekke typer oppgaver knyttet til ferskvannsøkologi og fisk i vann og vassdrag. Typiske oppgaver er konsekvensutredning av utbyggingsprosjekter, oppfølging og overvåking i byggefase, prosjektering og oppfølging av fiskevandringsløsninger og habitattiltak, tiltaksrettet vannovervåking med videre. Våre kunder er kraftselskap, offentlige og private utbyggere, miljøforvaltningen og kommuner.

Arbeidsoppgaver

Dine hovedoppgaver vil være rådgivning og utredning i forbindelse med revisjon av konsesjonsvilkår for vannkraftanlegg, planlegging av fiskepassasjer, rådgivning og kartlegging basert på prinsippene for miljødesign i vassdrag samt overvåkingsdesign og oppfølging.

Kvalifikasjoner 

Vi vil legge vekt på er erfaring innenfor nevnte fagområder, relevant utdannelse på masternivå, gode evner til samarbeid på tvers av faggrenser, gode kunnskaper om ferskvannsøkologi og løsningsorientering. Stillingen kan tidvis innebære en del feltarbeid på oppdrag i ulike deler av landet, og det er en fordel om du har noe felterfaring. Det er en forutsetning at du har sertifikat for personbil.

Generell informasjon 

Det er en fast 100 % stilling med konkurransedyktige betingelser. Ønsket oppstart er så tidlig som mulig etter 15. august 2018.

Vi kan tilby et innovativt arbeidsmiljø med vekt på faglig utvikling og bruk av moderne verktøy og metoder.

Du vil bli ansatt i avdeling Energi – Miljø, som har 24 faste medarbeidere med naturfaglig eller landskapsfaglig bakgrunn, og du vil være knyttet til en faggruppe med spesialister innenfor fisk- og ferskvannsøkologi.

Arbeidssted er fortrinnsvis Sandvika, men andre av Norconsults kontorsteder kan også være aktuelle. Se Norconsult.no for oversikt over kontorsteder.

Kontaktpersoner

Lars Bendixby
Consultant Energy and Environment

Hvem er Norconsult?

Norconsult AS er med sine ca. 3500 ansatte Norges største flerfaglige rådgiver rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering. Vi leverer tjenester nasjonalt og internasjonalt knyttet til bygg og eiendom, energi, industri, miljø, olje og gass, samferdsel, samfunnsplanlegging, sikkerhet og vann og avløp. Selskapet som er eid av de ansatte har hovedkontor i Sandvika og mer enn 80 andre kontorer i Norge og utlandet.

Les mer om Norconsult og se flere ledige stillinger