Ferdigstillelseskoordinator Utbygging – Drammen – Kobbervikdalen (UDK)

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 21. mai, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Drammen - Kobbervikdalen inngår som en parsell i moderniseringen av Vestfoldbanen. En fullt utbygd Vestfoldbane med dobbeltspor vil ha virkning for hele InterCity-området, ikke bare Grenland, Vestfold, Buskerud og Oslo. Ved ferdigstillelse av strekningene Drammen - Kobbervikdalen og Nykirke - Barkåker vil Vestfoldbanen ha sammenhengende dobbeltspor til Tønsberg. Det foreligger vedtatt kommunedelplan og godkjent hovedplan for planstrekningen.

Detaljplanen gjelder modernisering og opprustning av Vestfoldbanen på planstrekningen Drammen Kobbervikdalen. Detaljplanen omfatter:

 • Ombygging av Drammen stasjon med 6 spor til 350 m lange plattformer inklusive ombygging av Bybroa over sporområdet.
 • Planskilt kryssing mellom Sørlandsbanen og Vestfoldbanen vest for Nybyen
 • Nytt dobbeltspor i løsmassetunell og bergtunnel fra nord for Konnerudgata til Skoger
 • Nytt dobbeltspor på dagstrekningen i Skoger frem til tilknytningen til den eksisterende Skogerparsellen
 • Nytt dobbeltspor samt et godsspor på strekningen Drammen stasjon til Gulskogen stasjon
 • Ombygging av Gulskogen stasjon med 4 spor til 350 m lange plattformer

Vi søker nå en initiativrik, erfaren og proaktiv person innen systematisk ferdigstillelse (mechanical completion) som kan bidra med å implementere, koordinere og følge opp arbeidet for de ulike kontraktene i UDK.

Stillingen er nyopprettet og rapporterer til prosjektleder og stasjoneringssted vil være Drammen.

Arbeidsoppgaver

 • Rådgiver i prosjektet innenfor faget systematisk ferdigstilling
 • Oppfølging av Bane NORs sentrale føringer og strategi for systematisk ferdigstilling
 • Etablere og følge opp prosjektets strategi for systematisk ferdigstilling
 • Etablere av arbeidsomfang og krav til for systematisk ferdigstilling i de ulike kontrakter
 • Oppfølging av rammeavtale med leverandør av faglig bistand og system for systematisk ferdigstillelse
 • Vedlikehold og videreutvikling av prosjektets løsning for systematisk ferdigstillelse i Pims CMS.
 • Etablere og vedlikeholde nødvendige styringsdokumenter innenfor fagområdet i prosjektet
 • Etablere opplæringsopplegg og gjennomføre opplæring av interne- og eksterne brukere innenfor fagområdet og i bruk av system Pims CMS.
 • Løpende støtte og bistand til interne og eksterne brukere i oppstartsfasen
 • Yte generell oppfølging og faglig bistand og støtte i bruk av system for systematisk ferdigstillelse i prosjektet
 • Overvåke og rapportere status på Systematisk ferdigstillelse
 • I tillegg til ovenstående arbeidsoppgaver kan leder pålegge gjennomført arbeidsoppgaver som naturlig hører inn under fagområdet, eller som av ressurs disposisjonsmessige hensyn er nødvendig å gjennomføre.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Teknisk utdannelse, relevant erfaring kan kompensere krav til utdannelse
 • Minimum fem års erfaring fra systematisk ferdigstillelse/mechanical completion i utbyggingsprosjekter.
 • Gode ferdigheter i skriftlig og muntlig norsk og engelsk språk.
 • Erfaring med administrasjon og bruk av system(er) for systematisk ferdigstillelse (MC)
 • Fordel med erfaring fra bruk og administrasjon av PIM CMS

Personlige egenskaper

 • Proaktiv
 • Strukturert, nøyaktig og detaljorientert
 • God leveringsevne og engasjement.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Løsningsorientert, involverende, målrettet og strukturert.
 • Gode norsk og engelsk kunnskaper
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjert.

Vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst.
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer.
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger.Konkurransedyktige betingelser.
 • Årsbillett på NSBs tog.

Kontaktpersoner

Hanne Anette Stormo
Telefonnummer: (+47) 913 25 084

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon