Koordinator Systematisk Ferdigstillelse (Mechanicial Completion)

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 21. januar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Bane NOR skal bygge 10 km dobbeltspor igjennom Moss på strekningen fra Sandbukta i nord til Såstad i Rygge i sør, inkludert to tunneler og en ny jernbanestasjon i Moss.
Forberedende arbeider startet høsten 2017. Planlagt byggestart for hovedarbeidene er høst 2019. De første togene skal etter planen gå i desember 2024.
Nytt dobbeltspor Sandbukta – Moss – Såstad (SMS) har fått investeringsbeslutning og skal bygges i perioden 2019-2025. Det skal bygges to tunneler hvor den nordligste får påhugg rett sør for Mølleåstunnelen i Sandbukta (Moss) og den sørligste munner ut ved Carlberg i Råde. Mellom tunnelene blir det en 800 meter lang dagsone med stasjon i Moss sentrum. Tunneler og stasjon skal utføres som totalentreprise (NTK 15) med oppstart 2019, mens jernbanetekniske arbeider settes ut i markedet som utførelsesentreprise og har planlagt oppstart i 2021, med unntak av signalanlegget som skal leveres av Thales som avrop på rammeavtale (NTK 07). Forberedende arbeider startet på sensommeren 2017 og vil pågå fram til sommeren 2019.

Arbeidsoppgaver

 • Bistå i forhold til standardisering og implementering av Systematisk Ferdigstillelse i Bane NOR
 • Kartlegging av prosesser og roller for å definere standard SF prosesser (inkludert grensesnitt mot Kvalitet, Grensesnitt, Dokumentstyring, BIM, Prosjektering m.m.)
 • Bistå i arbeidet med å definere en nedbrytningsfilosofi per fag i forhold til hva som skal følges opp i ferdigstillelsessystemet Pims
 • Bistå i forhold til utarbeidelse og vedlikehold av nødvendige dokumenter innenfor fagområdet Systematisk Ferdigstillelse, prosedyrer, arbeidsinstrukser, manualer m.m. samt etablere referanser til systematisk ferdigstillelse i ulike prosedyrer
 • Bistå i forhold til etablering av ferdigstillelsessomfang
 • Oppfølging av Bane NORs sentrale føringer og strategi for Systematisk Ferdigstillelse
 • Bistå i forhold til testing, utvikling og vedlikehold av ferdigstillelsessystemet Pims 365
 • Etablere opplæringsmateriale og gjennomføre opplæring av interne
 • og eksterne brukere innen fagområdet, og i bruk av ferdigstillelsessystemet Pims
 • Løpende støtte og bistand til interne
 • og eksterne brukere i oppstartsfasen
 • Rapportere status på Systematisk Ferdigstillelse
 • I tillegg til ovenstående oppgaver, kan leder pålegge gjennomført arbeidsoppgaver som naturlig hører inn under fagområdet, eller som av ressursmessige hensyn er nødvendig å gjennomføre

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant universitets
 • eller høyskoleutdanning. Lang og relevant erfaring kan kompensere for utdanningskrav.
 • Mechanical Completion/Systematisk Ferdigstillelseserfaring
 • Gode samarbeidsevner
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne

Personlige egenskaper

 • Du er utpreget løsningsorientert, kombinert med stor interesse for ny teknologi
 • Du skaper tillit gjennom gode samarbeidsevner i samhandling med prosjektene og andre enheter
 • Du har operativ forståelse, forretningsforståelse og rolleforståelse
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Muligheten til å bidra til forming og utvikling av et stort og sammensatt samferdselsprosjekt
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Gode lønns-, pensjons
 • og forsikringsvilkår
 • Personal billett med NSBs tog

Kontaktpersoner

Kaja Eidet Eikeland
Partner Assessit
Telefonnummer: (+47) 468 63 913
Tron Skarpenes
Partner Assessit
Telefonnummer: (+47) 932 51 103

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon