Felthydrolog med kontorsted Narvik

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 05. januar, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

NVE overvåker vannressursene i Norge gjennom et stasjonsnett hvor måling av vannføring, grunnvann og snø står sentralt. For å sikre god datakvalitet utføres et omfattende feltarbeid som i kombinasjon med kvalitetskontroll av innsamlede data sørger for viktig beslutningsgrunnlag for forvaltningen og informasjon til allmenheten om tilstanden i vassdragene. Vi søker nå en person til fast stilling som felthydrolog med kontorsted i Narvik. Du vil jobbe i et friluftsorientert og engasjert hydrologimiljø der hele fagavdelingen har over 110 personer og gruppen som har ansvar for stasjonsdrift teller 28 personer. Ved regionkontoret i Narvik vil du jobbe i team med 3 andre felthydrologer. Du må regne med 40 – 60 reisedøgn i året.

Arbeidsoppgaver

 • Drift og utbygging av det hydrologiske stasjonsnettet
 • Oppdragsprosjekter
 • Kvalitetskontroll av måledata
 • Utarbeiding av vannføringskurver, dvs. sammenhengen mellom vannstand og vannføring
 • Deltakelse i fagteam og mulighet til faglig utvikling og spesialisering
 • Mulighet for FoU-arbeid (Forskning og utvikling) og deltakelse i internasjonale prosjekter NVE har iverksatt et prosjekt innenfor virksomhetsutvikling og endringer i oppgaver og ansvarsområder vil kunne forekomme. 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Naturfaglig/teknisk utdannelse på minimum bachelornivå
 • Førerkort klasse BE (kan evt. tas etter oppstart)
 • Svømmedyktig
 • Fysikk til å kunne ferdes i ulendt terreng året rundt
 • Du må kunne kommunisere godt både skriftlig og muntlig på norsk

I tillegg vil det være fordelaktig med:

 • Hydrologisk kompetanse
 • Teknisk og praktisk kompetanse
 • Erfaring fra relevant feltarbeid 

Personlige egenskaper

 • Evne til å jobbe selvstendig
 • Gode sosiale ferdigheter (teamorientert)
 • Løsningsorientert
 • Improvisasjonsevne
 • Personlig egnethet tillegges betydelig vekt

Vi tilbyr

 • En sterk kunnskapsorganisasjon
 • Et sterkt tverrfaglig miljø innen geofag, naturforvaltning og elektronikk
 • Rom for personlig og faglig utvikling gjennom fagteam, kurstilbud og spesialisering
 • Frihet til å disponere egen arbeidstid
 • Familievennlig og fleksibel personalpolitikk
 • Gode arbeidstidsordninger (flexitid, sommertid, betalt overtid)
 • Trening i arbeidstiden
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse som blant annet gir gode lånebetingelser

Årslønn innenfor spennet kr 450 000 – 600 000 i stillingskode avdelings-/overingeniør (1085/1087) etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte, kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.

NVE har et internasjonalt miljø med medarbeidere fra over 20 nasjoner. Det er et mål å gjenspeile samfunnets sammensetning i alder, kjønn og kulturell bakgrunn. NVE deltar i statens inkluderingsdugnad og har som mål å få flere med hull i CV`en ut i arbeid. Opplysninger om hull i CV eller nedsatt funksjonsevne kan brukes til rapporteringsformål. Legg ved vitnemål og attester elektronisk. 

Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes. Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument- og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet (bl.a. av det som oppgis i CVer eller dokumenter som vedlegges).            

Kontaktpersoner

Kathrine Berg Nilsen
HR-kontakt
Telefonnummer: 22 95 98 62
Morten Nordahl Due
seksjonssjef
Telefonnummer: 22 95 90 72

Hvem er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)?

Vil du jobbe tett på Norges vann- og energiressurser? Som ansatt i NVE kan du være med å påvirke hvordan disse viktige ressursene blir brukt i fremtiden.

NVE må håndtere mange utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, sikker strøm­forsyning, flom, skred og internasjonalisering av bransje og regelverk er eksempler på dette. NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontor i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord.

Les mer om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og se flere ledige stillinger