Felthydrolog med kontorsted Førde

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 27. mars, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

NVE overvåker vannressursene i Norge gjennom et stasjonsnett hvor måling av vannføring, grunnvann og snø står sentralt. For å sikre god datakvalitet utføres et omfattende feltarbeid som i kombinasjon med kvalitetskontroll av innsamlede data sørger for viktig beslutningsgrunnlag for forvaltningen og informasjon til allmenheten om tilstanden i vassdragene. Vi søker nå en person til fast stilling som felthydrolog med kontorsted i Førde.   Hos oss vil du jobbe i et friluftsorientert og engasjert hydrometrimiljø som totalt teller 28 personer. Ved regionkontoret i Førde vil du jobbe i team med 2 andre felthydrologer. Det må påregnes 40 – 60 reisedøgn i året.

Arbeidsoppgaver

 • Drift og utbygging av det hydrologiske stasjonsnettet Oppdragsprosjekter
 • Kvalitetskontroll av måledata
 • Generering av vannføringskurver
 • Deltakelse i fagteam og mulighet til faglig utvikling og spesialisering
 • Mulighet for FoU-arbeid og deltakelse i internasjonale prosjekter

Ønskede kvalifikasjoner

 • Naturfaglig/teknisk utdannelse på bachelornivå
 • Førerkort klasse BE (kan evt. tas etter oppstart)
 • Svømmedyktig
 • Fysikk til å kunne ferdes i ulendt terreng
 • Du må kunne kommunisere godt både skriftlig og muntlig på norsk

I tillegg vil det være fordelaktig med

 • Hydrologisk kompetanse
 • Teknisk og praktisk kompetanse
 • Kompetanse innenfor hydrogeologi / grunnvann
 • Erfaring fra relevant feltarbeid   

Personlige egenskaper

 • Evne til å jobbe selvstendig
 • Gode sosiale ferdigheter(teamorientert)
 • Løsningsorientert
 • Improvisasjonsevne
 • God friluftlivskompetanse
 • Personlig egnethet tillegges betydelig vekt

Vi tilbyr

 • En sterk kunnskapsorganisasjon
 • Et sterkt tverrfaglig miljø innen geofag, naturforvaltning og elektronikk
 • Rom for personlig og faglig utvikling gjennom fagteam, kurstilbud og spesialisering
 • Familievennlig og fleksibel personalpolitikk
 • Gode arbeidstidsordninger (flexitid, sommertid, betalt overtid)
 • Trening i arbeidstiden
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse som blant annet gir gode lånebetingelser

Årslønn innenfor spennet kr 450 000 – 600 000 i stillingskode avdelings-/overingeniør(1085/1087) etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler. NVE har et internasjonalt miljø med medarbeidere fra over 20 nasjoner. Det er et mål å gjenspeile samfunnets sammensetning i alder, kjønn og kulturell bakgrunn. NVE deltar i statens inkluderingsdugnad og har som mål å få flere med hull i CV`en eller nedsatt funksjonsevne ut i arbeid. Opplysninger om hull i CV eller nedsatt funksjonsevne kan brukes til rapporteringsformål.

Legg ved vitnemål og attester elektronisk.

Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.     

Kontaktpersoner

Kathrine Berg Nilsen
HR-kontakt
Telefonnummer: 22 95 98 62
Mads-Peter Dahl
fung. seksjonssjef
E-postadresse: mpda@nve.no
Telefonnummer: 22959479/94531780

Hvem er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)?

Vil du jobbe tett på Norges vann- og energiressurser? Som ansatt i NVE kan du være med å påvirke hvordan disse viktige ressursene blir brukt i fremtiden.

NVE må håndtere mange utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, sikker strøm­forsyning, flom, skred og internasjonalisering av bransje og regelverk er eksempler på dette. NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontor i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord.

Les mer om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og se flere ledige stillinger