FDV-koordinator

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 11. august, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingen som FDV-koordinator er en del av dokumentstyring i utbyggingsdivisjonen. Dokumentstyringsseksjonen består i dag av en leder for dokumentstyring i stab og alle FDV-koordinatorer, FDV-ledere, dokumentstyrereog dokumentstyringsledere som er en del av prosjektorganisasjonene til de storeprosjektene Bane NOR utbygging gjennomfører.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til planlegging av riktig omfang av FDV med hensyn til innhold, språk og struktur (dokumentasjon/banedata)
 • Kode FDV-dokumentasjon iht. FDV kodeverk
 • Løpende kontroll av kontraktørenes arbeid og fremdrift med «Tag-Doc» i ProArc og PIMS og tilbakemelding/oppfølging ved behov
 • Bistå fagansvarlig i deres gjennomgang av FDV
 • Fortløpende oversending av ferdig FDV til FDV-arkiv og oppfølging av eventuelle kommentarer fra FDV-arkivet
 • Løpende håndtering av spørsmål og avklaringer fra kontraktører og andre
 • Initiere og lede møter ang. FDV
 • Ta ut og sammenstille lister og rapporter fra relevante FDV-systemer
 • Identifisere eksisterende FDV-dokumentasjon som er ugyldig eller må revideres
 • Andre arbeidsoppgaver som naturlig hører inn under fagområdet

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på høyskole/universitetsnivå. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse
 • Minimum 3 års yrkeserfaring med LCI/DFO/FDV er ønskelig
 • Generell forståelse for FDV i et helhetsperspektiv
 • Erfaring med sammenstilling og overlevering av FDV fra prosjekt til drift
 • Erfaring fra arbeid med FDV-støttesystemer (vedlikeholdssystem og system for ferdigstillelse)
 • Erfaring fra byggherreorganisasjon, rådgiver eller entreprenørbransjen
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Strukturert, ryddig og nøyaktig
 • Serviceinnstilt, positiv og løsningsorientert
 • Gode samarbeidsegenskaper og er god på å kommunisere og formidle kunnskap
 • Jobbe effektivt både selvstendig og i team og må kunne tåle tidspress. Personlig egnethet vil bli vektlagt i vurderingen
 • God leveringsevne
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Muligheten til å bidra til forming og utvikling av et stort og sammensatt samferdselsprosjekt
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Gode lønns-, pensjons- og forsikringsvilkår
 • Personalbillett med Vy sine tog

Kontaktpersoner

Erik Grøttum
Dokumentstyringsleder Follobanen
Telefonnummer: 934 18 735
Steinar Øien
Leder Dokumentstyring
Telefonnummer: 901 78 188

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger