FDV-koordinator

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 12. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Bane NOR Utbyggingsdivisjonen har ansvar for å planlegge og gjennomføre prosjekter knyttet til ny infrastruktur. Ett av disse prosjektene er Follobaneprosjektet.

Follobaneprosjektet er et pilotprosjekt for norsk jernbaneutbygging. Bane NOR bygger Follobanen for å gi kortere reisetid og bedre togtilbud. Follobanen skal gå direkte fra Oslo S til kollektivknutepunktet nye Ski stasjon og får Nordens lengste jernbanetunnel. Sammen med Østfoldbanen skal Follobanen legge til rette for mer effektiv og miljøvennlig transport. Follobanen blir innerste del av Intercity-utbyggingen sørøst for Oslo og er nå landets største samferdselsprosjekt.

FDV som eget fagområde er relativt nytt i Bane NOR og har som oppgave å forvalte Bane NORs og andre interessenters FDV-krav i prosjektet. FDV er organisert med dokumentstyringsleder som personal- og fagansvarlig for dokumentstyring og FDV. Ansvar for FDV-området er delegert til prosjektets FDV-leder, som er fag- og gruppeleder for prosjektets FDV-koordinatorer og andre som utfører FDV-relaterte oppgaver.

FDV-koordinator skal være «ekspert» og kontaktperson innen fagområdet og vil utføre en rekke praktiske oppgaver i våre hovedsystemer ProArc og PIMS Completion, og skal også gi praktisk bistand og veiledning om alle FDV-relaterte spørsmål. Follobanen benytter også den engelske betegnelsen DFO (Documents for Operation) for FDV. FDV/DFO tilsvarer fagområdet som kalles LCI (Life Cycle Information) i enkelte andre virksomheter.

Arbeidssted vil kunne variere mellom de ulike delprosjektene i Follobanen, som har kontorer på Kvakestad (mellom Ski og Langhus), Oslo S (Bispegata 13) og Åsland. Det går prosjektbuss hvert 15. minutt fra Oslo S til Åsland.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til planlegging av riktig omfang av FDV med hensyn til innhold, språk og struktur (dokumentasjon/banedata)
 • Kode FDV-dokumentasjon iht. FDV kodeverk
 • Løpende kontroll av kontraktørenes arbeid og fremdrift med «Tag-Doc» i Proarc og PIMS og tilbakemelding/oppfølging ved behov
 • Bistå fagansvarlig i deres gjennomgang av FDV
 • Fortløpende oversending av ferdig FDV til FDV-arkiv og oppfølging av eventuelle kommentarer fra FDV-arkivet
 • Løpende håndtering av spørsmål og avklaringer fra kontraktører og andre
 • Initiere og lede møter ang. FDV
 • Ta ut og sammenstille lister og rapporter fra relevante FDV-systemer
 • Identifisere eksisterende FDV-dokumentasjon som er ugyldig eller må revideres
 • Andre arbeidsoppgaver som naturlig hører inn under fagområdet.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyskole- eller universitetsutdannelse, fortrinnsvis ingeniørfag/IT/bibliotek- og informasjonsvitenskap. Andre utdannelser kan også være relevante.
 • Minimum 3 års yrkeserfaring med LCI/DFO/FDV er ønskelig
 • Relevant erfaring kan veie opp for manglende formell utdannelse

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper.
 • Kunne sette seg raskt inn i et nytt og komplekst fagområde
 • Selvgående
 • Kommuniserer presist og godt skriftlig og muntlig (engelsk og norsk)
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjert.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og fagmiljøer.
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst.
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Personalbillett med NSBs tog
 • Betalt overtid og fleksible arbeidstidsordninger

Kontaktpersoner

Anita Baksaas
Telefonnummer: Tlf. 970 71 131
Erik Grøttum
Telefonnummer: Tlf. 934 18 735

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon