FDV koordinator

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 21. mai, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR og har en av Norges største infrastruktur prosjektportefølje. Vår portefølje inkluderer prosjekter som Follobanen, Fellesprosjektet Ringeriksbanen & E16, og hele InterCity- utbyggingen.

Utbygging Øst er ansvarlig for utbyggingen av nye dobbeltspor på Intercity-strekningene på Dovre - og Østfoldbanen. Vi har et engasjert og tverrfaglig miljø, og er i dag ca. 100 medarbeidere. Fellesprosjektet E6-Dovrebanen er ferdigstilt, men det drives fortsatt med sluttføring, og det planlegges og forberedes bygging av dobbeltspor på Venjar – Eidsvoll - Langset og Sørli - Åkersvika (Dovrebanen) samt Sandbukta - Moss - Såstad og Haug – Seut (Østfoldbanen). Flere strekninger står for tur i årene fremover, mot Hamar, Lillehammer og Halden.

Prosjektet Venjar - Langset har nå behov for FDV koordinator.

Stillingen rapporterer til Prosjektleder. Stasjoneringssted vil være Eidsvoll.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge og følge opp FDV leveranser fra rådgiver, entreprenører og leverandører (systemer, data og dokumentasjon)
 • Etterleve kravene i Bane NORS styringssystem for FDV
 • Etablere og koordinere aktiviteter for forberedelse for FDV mellom prosjektet og eier av anlegget, samt overlevering av FDV dokumentasjon og datainput til FDV støttesystemer fra prosjekt til anleggseier
 • Ansvarlig for koordinering av Banesjefens reservedelsbehov mot prosjektet
 • Etablere kontaktpunkt med anleggseiere og driftsorganisasjoner som prosjektet skal levere til
 • Avklare forventning hos anleggseier til FDV leveranser per fase samt for endelig anlegg for FDV og reservedeler
 • Oppfølging av leverandørers FDV leveranser (systemer, data og dokumentasjon)
 • Koordinere med dokumentstyring mtp tildeling av FDV nr. for FDV/slutt-dokumentasjon og oppfølging av dokumentasjon
 • Ansvar for å koordinere overlevering av FDV dokumentasjon og data til FDV støttesystemer til eier. Dokumentstyring har ansvaret for selve overføring av dokumentasjon
 • Etablere og vedlikeholde plan for forberedelse for FDV
 • Koordinere med relevante roller i prosjektet, slik som ferdigstillelsesansvarlig og dokumentstyrer

Ønskede kvalifikasjoner

 • Ingeniørutdanning eller relevant lang erfaring fra å arbeide med FDV
 • Erfaring med prosjektarbeid
 • Erfaring fra byggherreorganisasjon, rådgiver eller entreprenørbransjen
 • Generell forståelse for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) og støttesystemer som benyttes i FDV Evnen til å dra prosesser knyttet til etablering av opplegg for FDV
 • Generell erfaring fra arbeid med støttesystemer for FDV. Erfaring fra oppfølging av utførelsesentreprise og NS 8405 kontrakter
 • Det er ønskelig med kjennskap til Bane NORs støttesystemer for FDV

Personlige egenskaper

 • Selvstendig
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne
 • Gode norsk kunnskaper
 • Løsningsorientert, involverende, strukturert og analytisk
 • Tåler å arbeide under press
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjert

Vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst.
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer.
 • Konkurransedyktige betingelser.
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger.
 • Årsbillett på NSBs tog.

Kontaktpersoner

Leif Arne Hafstad
Telefonnummer: 97617350

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon