FDV-ansvarlig for bygg og eiendom i Statens vegvesen

FDVU-ansvarlig for bygg og eiendom i Statens vegvesen

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 03. februar, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Bygg- og eiendomsavdelingen i Statens vegvesen har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av etatens bygg.  

Vi ønsker å styrke vår satsing og kompetanse på bruk av FDVU-verktøy og søker deg som er levende opptatt av systematisk FDVU-jobbing.

Arbeidsoppgaver

Hovedoppgaver:

 • Faglig ansvarlig og operativ systemeier for FDVU-system i Bygg og eiendomsavdelingen
 • Delta i anskaffelse og implementering av nytt FDVU-system.
 • Opplæring og faglig ansvar for FDVU-system i organisasjonen.
 • Jobbe aktivt i organisasjonen for systematisk FDVU-arbeid.
 • Utvikle tjenesten og verktøyet for effektiv bruk, innsamling og ivaretakelse av informasjon og dokumentasjon innen fagområdet.
 • Utvikle mangelfull FDVU-dokumentasjon for eksisterende bygg. Oppgradere i henhold til gjeldende myndighetskrav.

Andre oppgaver:

 • Være en pådriver for digital utvikling innenfor Bygg og eiendom.
 • Utarbeide kravdokumenter for å sikre riktig leveranse av FDVU-dokumentasjon/BIM ved investeringer, fornyelser, drift og vedlikehold.
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen

Kvalifikasjonskrav

 • Teknisk utdannelse, minimum ingeniør (bachelor)
 • God IT-kunnskap, og praktisk erfaring med moderne dataverktøy, inkludert styrings- og informasjonsforvaltningsverktøy innen eiendomsforvaltning.
 • Byggfaglig kompetanse er ønskelig

Det er krav om god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk, i tillegg vil det være en fordel om du behersker flere språk.

Du må kunne jobbe selvstendig samtidig som du må ha gode samarbeidsevner.

Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • interne studier og gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til seksjonssjef Frode Stiansen

tlf 480 64 165.

Vi ber om at du vedlegger vitnemål og attester. Legg gjerne ved CV, men husk også å benytte malen i Jobbnorge for å registrere utdanning og yrkeserfaring.

Kontaktpersoner

Frode Stiansen
Seksjonssjef
Mobil: 480 64 165

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks nyetablerte divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger