Fast stilling innen vann og beredskap

Rådgiver/seniorrådgiver

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 15. februar, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Folkehelseinstituttet arbeider for å bedre befolkningens helse ved å styrke det forebyggende helsearbeidet i samfunnet. Instituttet gir råd, yter tjenester og fremskaffer kunnskap om hvordan helsetilstanden utvikler seg, hvilke forhold som påvirker den og hva som kan gjøres for å bedre den. Forskning og kunnskapsoppsummeringer ved instituttet er i stor grad anvendt forskning og danner grunnlag for instituttets rådgivning til blant annet myndighetene, helsetjenesten og befolkningen. Folkehelseinstituttet har nasjonalt ansvar for overvåking og rådgiving innen smittevernområdet, ansvar for en rekke referansefunksjoner i mikrobiologi og har en sentral rolle i beredskap innen smittevern og miljørettet helsevern. Den internasjonale virksomheten er i vekst.

Vi søker en fast rådgiver/seniorrådgiver til avdeling for smittevern og beredskap for å styrke vårt arbeid på vann og beredskap. Avdelingen har et særskilt ansvar for beredskap og utøver oppgaver innen forebygging, overvåking og utbruddsetterforskning.

Den utlyste stillingen vil tilknyttes seksjon for smitte fra mat, vann og dyr. Arbeidsoppgavene som utføres på seksjonen er knyttet til forskning, overvåking og rådgiving av de fleste agens som smitter via mat, vann eller vektorer og zoonotiske agens. Avdelingen har også et utstrakt samarbeid både nasjonalt og internasjonalt, blant annet oppgaver som inngår under WHOs protokoll for vann og helse.

Avdelingen er bemannet med medarbeidere med ulik faglig bakgrunn, blant annet realfag, medisin og samfunnsfag. Stillingen vil inngå i et spennende og tverrfaglig sammensatt miljø mellom flere avdelinger på instituttet, bestående av forskere og rådgivere. 

Smittevern og beredskap er en av flere avdelinger i område for smittevern ved Folkehelseinstituttet. Området arbeider med å forebygge smittsomme sykdommer og redusere helseskade forårsaket av biologiske, kjemiske og fysiske faktorer i miljøet. Både nasjonal og internasjonal forskning er en viktig leveranse for området.

Arbeidsoppgaver

 • Inngå i avdelingens tverrfaglige team og særskilt utføre oppgaver innen rådgivning og forskning på hovedsakelig feltet vann.
 • Delta i og støtte opp om avdelingen og instituttets forskningsprosjekter og forskningsstrategi
 • Bidra til samarbeid på tvers av fagområder på instituttet
 • Bidra til beredskap og smitteforebyggende arbeid på vann og helse på instituttet
 • Foredragsvirksomhet og undervisning
 • Mediekontakt, for eksempel knyttet til utbruddshåndtering og rådgivning
 • Endelig sammensetning av oppgaver vil tilpasses kvalifikasjonene til den som tilsettes

Kvalifikasjoner

 • Mastergrad eller doktorgrad innen relevant fagområde, for eksempel realfag, mikrobiologi, medisin, folkehelsevitenskap, veterinærmedisin eller annet relevant for arbeidsfeltet
 • Erfaring fra arbeid med vann og folkehelse (for eksempel fra drikkevannsektoren, vannforvaltning, miljørettet helsevern/legionellaforebyggende arbeid)
 • Erfaring med forskning og prosjektkoordinering
 • Erfaring med rådgivning og saksbehandling
 • Erfaring med formidling, både muntlig og skriftlig
 • Må beherske norsk eller annet skandinavisk språk godt, samt engelsk, både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Engasjert og stor arbeidskapasitet med gode evner til tverrfaglig samarbeid så vel som selvstendig arbeid
 • Resultatorientert og evne til å sette seg inn i nye problemstillinger
 • Fleksibel i travle perioder
 • Gode kommunikasjons- og formidlingsevner
 • Vilje til å bidra til et godt arbeidsmiljø på avdelingen

Vi tilbyr

 • En attraktiv, utviklende og allsidig jobb med stor selvstendighet og varierte oppgaver
 • Bred kontaktflate mot områdets medarbeidere og engasjerte kolleger, som vektlegger faglighet og samarbeid
 • Stilling som rådgiver/seniorrådgiver og lønn etter avtale innenfor statens lønnsregulativ avhengig av kvalifikasjoner, kompetanse og erfaring
 • God pensjonsordning, gunstig boliglån og gode forsikringsordninger i Statens pensjonskasse 
 • Fleksible arbeidstidsordninger og gode velferdsordninger

Kontaktpersoner

Susanne Hyllestad
Seniorrådgiver
Telefonnummer: +47 413 36 103

Hvem er Folkehelseinstituttet?

Folkehelseinstituttets visjon er bedre helse for alle. Vi produserer, oppsummerer og kommuniserer kunnskap for folkehelsearbeidet og helse- og omsorgstjenestene. Kjerneoppgavene er beredskap, kunnskap og infrastruktur. Infrastruktur omfatter bl.a. registre, helseundersøkelser, biobanker og laboratorievirksomhet. Folkehelseinstituttet er en etat under Helse- og omsorgsdepartementet. Vi er i dag om lag 1140 ansatte lokalisert i Oslo og Bergen.

Folkehelseinstituttet er en attraktiv arbeidsplass og topper listen over de mest attraktive arbeidsgiverne blant studentene innen helsefagene (Karrierebarometeret 2020).

Folkehelseinstituttet er opptatt av mangfold. Vi ønsker at kvalifiserte kandidater søker jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne, hull i CVen, etnisk eller nasjonal bakgrunn.