Fast stilling for seniorrådgiver med bakgrunn innen ingeniør-/teknologifag

Seniorrådgiver - lederstøtte forvaltningsutvalg

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 08. desember, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen 

Ved Avdeling for utdanningskvalitet er det ledig fast stilling som seniorrådgiver / lederstøtte for forvaltningsutvalgene for ingeniørutdanningen (FUI) og sivilingeniørutdanningen (FUS). Forvaltningsutvalgene ivaretar koordineringen og kvalitetsutviklingen av de 3-årige ingeniørutdanningene og de 5- og 2-årige sivilingeniørutdanningene ved NTNU. Forvaltningsutvalgene identifiserer strategiske utfordringer og gir råd til rektor om utvikling av studieporteføljen. 

Stillingen vil være tilknyttet faggruppe kvalitetsutvikling. Faggruppen har blant annet spesielt ansvar for utvikling og vedlikehold av kvalitetssystem for utdanning, utvikling av studieporteføljen, å følge opp nasjonale utlysninger innen utdanningsområdet, forvaltning av relevante lover og forskrifter og sekretariatsfunksjoner for forvaltningsutvalg for sivilingeniør-, ingeniør- og lektorutdanningene. Avdelingen ligger under prorektor for utdanning sitt ansvarsområde.

Arbeidssted er for tiden i Trondheim. Det må påregnes noe reisevirksomhet, spesielt til NTNUs studiesteder i Gjøvik og Ålesund.

Arbeidsoppgaver

 • Lederstøtte til utvalgslederne for hhv FUI og FUS
 • Legge til rette for arbeidet som foregår i utvalgene, deriblant som sekretær i utvalgsmøtene
 • Bidra til kvalitetsutvikling i ingeniør- og sivilingeniørutdanningene
 • Koordinere arbeidet med fagtematiske grupper der dette finnes
 • Utredninger om fagpolitiske problemstillinger 
 • Koordinere arbeidet mellom fagområdet og det studieadministrative området

Kvalifikasjonskrav

 • Høyere utdanning på minimum masternivå innen ingeniør-/teknologifag. Realfagsutdanning kan også vurderes. Spesielt relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning innen fagområdene ingeniør/teknologifag/realfag, men ikke for utdanningsnivå.
 • Erfaring med utredningsarbeid og/eller utvalgs-/sekretariatsarbeid
 • Svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk 

Ønskede kvalifikasjoner 

 • Relevant yrkeserfaring fra høyere utdanning
 • Erfaring med lederstøtte
 • God kjennskap til NTNUs utdanninger og organisering
 • Kjennskap til lov- og avtaleverk i offentlig sektor

Personlige egenskaper 

 • Initiativrik og selvstendig
 • Analytisk og systematisk
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Engasjert, løsningsorientert og kreativ
 • Høy gjennomføringsevne

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen. 

Vi tilbyr 

Lønn og vilkår 

Stillingen som seniorrådgiver kode 1364 lønnes normalt fra brutto kr 573 100 til kr 704 900 pr. år avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2% lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansattloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Generell informasjon 

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. I henhold til offentleglova kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. 

Spørsmål om stillingen kan rettes til fungerende avdelingsleder Gro Iren Kvanli Dæhlin, mob 97027423, e-post: gro.daehlin@ntnu.no.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Søkere som inviteres til intervju må ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. Søknaden merkes med referansenummer: NTNU-nr. 41/19

Kontaktpersoner

Gro Iren Kvanli Dæhlin
Avdelingsleder
E-postadresse: gro.daehlin@ntnu.no
Mobil: 970 27 423

Hvem er NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet?

På NTNU jobber 7 000 ansatte og 40 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden. NTNU søker engasjerte medarbeidere.