Fagspesialist Signal

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Baneområde Oslo tilhører Oslokorridoren. Banestrekningen har ansvar for å forvalte, gjennomføre mindre fornyelser, drifte og vedlikeholde strekningen fra Oslo til Asker/Spikkestad.

Som signalmontør i Oslo får du gleden av å jobbe midt i navet av jernbanen. Tempoet er høyt, og feil på anlegg i Oslo har ofte store ringvirkninger for togframføring i hele landet. Vi jobber hardt for at kundene våre - de reisende med toget, kommer presist til og fra jobb.

Det er derfor viktig at du er klartenkt, rask på foten og effektiv når feil oppstår. Signalanleggene i Oslo består av flere typer anlegg. Avdelingen drifter i hovedsak NSB77 anlegg, men du må i tillegg regne med å håndtere Simis-C, NSB-94, Thales L90 5 samt NSI-63.

Du vil bli en del av ett ungt arbeidsmiljø med høyt faglig nivå og vil arbeide i en virksomhet som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver.

Stillingen rapporterer til faggruppeleder

Stasjoneringssted: for tiden Oslo

Arbeidsoppgaver

 • Stillingene inngår i Bane NORs beredskapsordning med drift, vedlikehold og feilretting på signalanlegg
 • Utarbeide dokumentasjon iht. utførte arbeider
 • Bidra i forbedringsarbeid
 • Mindre fornyelses og investeringsoppgaver
 • Tverrfaglig samarbeid med øvrige faggrupper
 • Til enhver tid delegerte oppgaver gitt av nærmeste leder
 • Turnusarbeid for natt og helg må påregnes. Noe reisevirksomhet kan forekomme 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Fagbrev som signalmontør
 • sikkerhetskontrollør signal er en fordel
 • God risikoforståelse og kjennskap til HMS
 • God kjennskap til bruk av data som verktøy
 • Helseundersøkelse vil bli foretatt før tilsetting hvis ikke godkjent helsekontroll kan
  fremlegges
 • Førerkort for bil klasse B
 • Godkjent hovedsikkerhetsvakt (HSV) eller være villig til å ta kurs for å bli godkjent
 • Yrkespsykologisk test vil bli gjennomført før tilsetting
 • Tilfredsstillende norskkunnskaper
 • Krav om å ta kurs i anleggstypene på strekningen 

Personlige egenskaper

 • interesse og egenskaper innen fagområdet
 • gode kommunikasjons og samarbeidsevner
 • arbeider nøyaktig, sikkert og systematisk
 • har god sikkerhet og risikoforståelse
 • har forståelse for tverrfaglighet og samarbeid med andre faggrupper 

Vi tilbyr

 • spennende utfordringer og muligheter for personlig utvikling
 • et uformelt, engasjert og faglig sterkt miljø med trivelige kolleger
 • gode forsikrings og pensjonsordninger
 • p.t. personal billett med tog

Kontaktpersoner

Jon Henrik Bern
Telefonnummer: 916 50 181

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon