Fagspesialist - Navigasjon

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Teknologitjenester søker fagspesialist/systemforvalter navigasjon til sin avdeling Luftrom.

Avdeling Luftrom har følgende ansvarsområder:

 • Forvaltning og driftsstøtte knyttet til navigasjonsutstyr og meteorologiske sensorer
 • Forvaltning av flyværavtale – MET-faglig rådgiving
 • Forvaltning av kontrollflyavtale, bestilling av kontrollflyoppdrag
 • Forvaltning av instrumentpark, kalibrering og instrumentutlån
 • Radiotekniske analyser
 • Luftromsdesign

 Ansvars- og arbeidsoppgaver

 • Spesialist og forvaltningsoppgaver knyttet til et eller flere av systemene innenfor avdelingens ansvarsområde – fortrinnsvis VDF/UDF (ref. rollebeskrivelser for Systemforvalter og Systemspesialist) herunder:
  • Utbedring av feil (driftsstøtte)
  • Planlegging av endringer
  • Ny-installasjoner
  • Oppgraderinger
  • Dokumentasjon
  • Delta i opplæring av driftspersonell.
  • Holde kontakt med utstyrsleverandører
  • Bidra ved utarbeidelse og oppfølging av rammeavtaler og serviceavtaler
 • Oppgaver knyttet til instrumentutlån/kalibrering
 • Oppgaver knyttet til kontrollfly
 • Analyser vedrørende påvirkning av signaler fra navigasjonsutstyr

Oppgaver og innhold i stillingen kan bli justert i forbindelse med framtidige endringer i avdelingen eller i Avinor Flysikring

Kvalifikasjoner:

Stillingen forutsetter sikkerhetsklarering på nivå Hemmelig.

Må krav:

 • Ingeniørutdannelse eller tilsvarende med relevant fagkrets i forhold arbeid med elektronikk og RF systemer
 • God erfaring med praktisk arbeid på RF systemer
 • God forståelse av koblingsskjemaer og bruk av måleinstrumenter
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk og engelsk
 • Erfaring med installasjon og drift av radiotekniske anlegg

Bør-krav:

 • Kjennskap til dokumentstyring og kvalitetskontroll
 • Kunnskap om sikkerhets – og risikoanalyser
 • Erfaring med dokumentasjon av arbeidsmetode og resultat
 • Erfaring med dekningsanalyser, BRA-krav vurderinger og/eller radiotekniske analyser

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Analytisk og strukturert som person
 • Selvstendig og initiativrik
 • Endringsvillig

Avinor Flysikring AS kan tilby en interessant jobb i en dynamisk organisasjon. Det gis gode muligheter for faglig utfordring og variasjon, men stiller samtidig krav til omstillingsevne og initiativ. Lønn og andre betingelser etter avtale.

Avinor ønsker mangfold i selskapet når det gjelder kjønn, alder og kulturell bakgrunn.

Aktuell kandidat vil rapportere til leder Luftrom.

Kontaktpersoner

Odd S. Jordet
Ffagansvarlig, Navigasjon
E-postadresse: Odd.s.jordet@avinor.no
Mobil: 95703654
Erik Tambs Andresen
Leder, Luftrom
Mobil: 46823692

Hvem er Avinor?

Avinor har ansvar for 43 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden. Avinor bidrar hvert år til 50 millioner sikre og effektive flyreiser. 

Bli med å utvikle fremtidens luftfart!

Les mer om Avinor og se flere ledige stillinger