Fagspesialist - moderne kartlegging

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 21. juli, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Seksjon for geodatasamarbeid har det faglige ansvaret for samarbeidsarenaene innenfor Geovekst, plandata og temadata. Det innebærer å videreutvikle disse fagområdene faglig og organisatorisk, samt å tilrettelegge for oppfølging og gjennomføring av oppgavene på disse fagområdene på våre fylkeskartkontorer. Seksjonen har også ansvaret for sentrale satsingsprosjekter som innføring av sentral lagring av FKB-data og nasjonal høydemodell. Ansvaret for Norge i bilder og forvaltningsløsning for høydedata ligger også i seksjonen.

Vi ønsker å styrke oss for framtidige utfordringer - bygge den digitale modellen av virkeligheten. Vi søker en engasjert medarbeider med bakgrunn innenfor geomatikk, og som kan være med å løfte fagområdene våre innenfor datafangst, 3D-kartdata, utnyttelse av ny teknologi til automatisering mm. 

Arbeidssted er fortrinnsvis Kartverket lokaler på Hønefoss, Hamar eller Oslo. Andre kontorsteder ved Kartverket kan eventuelt vurderes for spesielt kvalifiserte søkere.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål for Kartverket å oppnå en balansert arbeidsstyrke når det gjelder alder, bakgrunn, funksjonsevne og kjønn. 

Kartverket er omfattet av offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Søker må begrunne et eventuelt ønske om fritak. Dersom unntak ikke blir akseptert, vil søker få varsel og mulighet til å trekke søknaden. Det vil bli foretatt bakgrunnssjekk av aktuelle søkere.

Arbeidsoppgaver

 • Rådgivning og samordning av fylkeskontorene innenfor planlegging og gjennomføring av kartleggingsprosjekter, derav kvalitetssikring knyttet til laser- og fotogrammetrisk kartlegging.
 • Bidra til effektivisering av produksjonslinjene og kvalitetsheving av kartdata gjennom fotogrammetrisk datafangst, brukerbasert datainnsamling, utnyttelse av høydemodellen mm.
 • Uttesting og anvendelse av ny teknologi, utvikling innenfor området luftbåren datafangst - satellittbasert datafangst, droner mm. Oppfølging av aktuelle testprosjekter blant annet innenfor Geovekst-samarbeidet.
 • Bidra til utvikling av automatisert datafangst (sensorer, maskinlæring etc.) som kilde til kontinuerlig oppdatering av kartdata.
 • Aktiv deltakelse innenfor utviklingen av 3D-kartdata, deriblant oppbygging av kompetanse i Kartverket innenfor utnyttelse av BIM-modeller for oppdatering av FKB. Datamodellering innenfor 3D.
 • Utarbeidelse og kvalitetssikring av produktspesifikasjoner og registreringsinstrukser, videreutvikling av bransjestandarder i takt med den faglige utviklingen.
 • Geografiske analyser, bruk av PostGIS og analyserverktøy for kontroll og overvåkning av kvalitet på kartdata
 • Stillingen vil medføre betydelig kontakt med eksterne samarbeidsparter nasjonalt og noe internasjonalt.

Kvalifikasjoner

 • Det kreves relevant utdanning fra universitet/høyskole, minimum bachelorgrad eller tilsvarende utdannelse. Relevant erfaring kan delvis kompensere for manglende formell kompetanse.
 • God kunnskap om bruk av geografisk informasjon, samt evne til å se muligheter for å integrere slik informasjon innenfor ulike bruksområder.
 • God forståelse for teknologi, IKT, moderne datafangst og 3D.
 • Erfaring med ulike forvaltningssystemer for geografisk informasjon.
 • God kunnskap innenfor standardisering - UML-modellering, produktspesifikasjoner.
 • Ønskelig med kompetanse innen webteknologi.
 • Må beherske norsk og engelsk godt skriftlig og muntlig.
 • Vi forventer ikke at søker har kompetanse innenfor alle områdene, men at søker har interesse og engasjement innenfor dette spekteret av arbeidsoppgaver.

Utdanning

 • Geomatikk/GIS
 • Høyskole / universitet, hovedfag / mastergrad

Egenskaper

 • Søker må være resultatorientert, ha gode samarbeidsevner, kunne arbeide selvstendig og uttrykke seg godt muntlig og skriftlig

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Stillingen lønnes som overingeniør kode 1087/senioringeniør kode 1181 etter kvalifikasjoner, med årslønn fra kr.550 000 til kr. 650 000. For særlig kvalifisert søker kan høyere lønn vurderes.
 • Interessante arbeidsoppgaver i en moderne virksomhet som arbeider for å levere ferske kvalitetsdata, og som vil være en aktiv pådriver både for økt bruk av geodata og for at dataene skal bli lett tilgjengelige
 • Gode muligheter for kurs og kompetanseutvikling
 • Gunstig pensjonsordning og mulighet for boliglån gjennom Statens pensjonskasse
 • Trivelig arbeidsmiljø og et levende fagmiljø
 • Fleksitid og sommer-/vintertid
 • Mulighet for en times fysisk egenaktivitet i arbeidstiden per uke
 • Kartverket er IA-virksomhet (inkluderende arbeidsliv)

Hvem er Kartverket?

Kartverket dekker Norges behov for geografisk informasjon og offentlig eiendomsinformasjon, og er tinglysingsmyndighet for hele landet.

Vårt hovedkontor ligger på Hønefoss. Vi har i tillegg tolv kartkontorer, en sjødivisjon i Stavanger, et kundesenter i Ullensvang i Hardanger og et jordobservatorium i Ny-Ålesund på Svalbard. 

Våre kjerneverdier er inkluderende, kompetent, åpen, pålitelig og engasjert.

Les mer om Kartverket og se flere ledige stillinger