Fagspesialist Identity Access Management (IAM) med ansvar for rollemodellering og automatisering

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 14. juni, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Har du kompetanse innen identitets- og tilgangsstyring? Er du i tillegg løsningsorientert og en god lagspiller? Da kan du være vår nye Fagspesialist IAM.

IT Security, Quality and Risk har ansvaret for IT og cybersikkerhet i hele DNB konsernet. Vi skal være en aktiv løsningsorientert rådgiver, premissgiver og pådriver innenfor fagfeltet. IAM-seksjonen har ansvar for å etablere og ivareta målbider, prosesser og retningslinjer innen identitets- og tilgangsstyring (IAM) og privilegerte tilganger (PAM) på tvers av hele organisasjonen. Nå søker vi en fagspesialist med ansvar for rollebasert tilgangsstyring og automatisering.

Hvorfor søke jobb som fagspesialist IAM?

DNB er i en stor endring med en «cloud first» strategi som betyr at nye tjenester først og fremst skal realiseres i skyen. Du får være med å utvikle «IAM and PAM in the Cloud», ikke bare for IAM i DNB men også for IAM som fagfelt. Vi har store ambisjoner innenfor automatisering av rollebasert tilgangsstyring med strategiske partnere der vi benytter markedsledende produkter. Dette er en spennende reise å være med på.

I tillegg kan vi tilby deg fleksibilitet i hverdagen, et godt arbeidsmiljø, hyggelige kolleger og fine arbeidslokaler med nærhet til offentlig transport samt konkurransedyktige betingelser.

Hva går jobben ut på?

Som Fagspesialist IAM vil du blant annet ha følgende ansvarsområder og oppgaver:

 • Ansvar for rollemodelleringsteamet – planlegge oppgaver og sikre fremdrift
 • Ansvar for automatisering av tilgangsstyring i konsernet
 • Delta i arbeidet med rollemodellering, integrasjoner og utvikling av fagfeltet
 • Delta i løsningsutforming/design i prosjekter og initiativer som krever tverrfaglig infrastrukturkompetanse med tanke på sikkerhet
 • Delta i løsningsutforming av IAM- og PAM-tilpasning i en «Cloud first»-strategi
 • Delta i utarbeidelse og operasjonalisering av målbilder, prosesser, retningslinjer og strategier knyttet til IAM og privilegert tilganger (PAM)
 • Bistå med intern rådgivning og leverandørkontakt i forbindelse med IAM
 • Delta i relevante fora i konsernet innenfor fagområdet
 • Være aktiv pådriver for innovasjon og effektivisering innen fagområdet

Hvem er du?

For å trives og lykkes i jobben som fagkonsulent ser vi fo oss at du kjenner deg igjen i følgende:

 • Du har god teknisk forståelse innenfor IT-sikkerhet, applikasjoner og systemintegrasjoner
 • Du har erfaring med identitets- og tilgangsstyring, eksempelvis innen tRBAC, ABAC, kataloger og ledende verktøy for IAM.
 • Du har utdannelse på høyskole/universitetsnivå - relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse.
 • Erfaring med Sailpoint IIQ og relevante og dokumenterte kurs/sertifiseringer eks. ITIL og GDPR er en fordel

Som person ser vi etter deg som:

 • er en lagspiller samtidig som du evner å jobbe selvstendig med egne oppgaver
 • er opptatt av å nå resultater og mål
 • har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk og norsk
 • har en strukturert tilnærming til komplekse problemer og evner å se det store bildet
 • er innovativ, proaktiv og fokuserer på forbedring og forenkling

Om DNB: 

En jobb i Norges største finanskonsern byr på faglige utfordringer i et spennende arbeidsmiljø med mange muligheter. Vi ønsker å være en inkluderende arbeidsplass der alle trives og føler seg ivaretatt, og har en grunnleggende tro på at mangfold bidrar til økt innovasjonskraft og verdiskapning. Gjennom ansatte med ulik alder, kompetanse og bakgrunn kan vi sammen skape en attraktiv og fleksibel organisasjon, tilrettelagt for utvikling og endring.

Vi trenger dyktige og motiverte medarbeidere for å møte kundens behov og for å nå våre mål. Trives du med å sette kunden i fokus, og identifiserer du deg i tillegg med verdiene våre: nysgjerrig, modig og ansvarlig, kan du passe godt inn hos oss.

Bakgrunnssjekk: DNB foretar bakgrunnssjekk av søkere for å verifisere opplysninger som fremgår av CV og tilgjengelig dokumentasjon. Verifisering av bakgrunnssjekk blir gjennomført av Semac. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søkeren, og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.

For stillinger som krever autorisasjon og/eller godkjenning av egnethet, forutsettes politiattest fremlagt.

Kontaktpersoner

Stig Borje Sivertsen
Mobil: 907 31 892
Stine Emilie Lokoy
Mobil: 986 23 884