Fagspesialist IAM

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 27. oktober, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi har opprettet en ny seksjon i Bane NOR IKT som har ansvaret for integrasjoner mellom Bane NOR, kunder og leverandører. Med stadig flere tjenester levert som integrerte tjenester er seksjonen opprettet for å sørge for god og enhetlig kontroll på hvordan Bane NOR sine identiteter og data trygt kan benyttes internt og eksternt.

Som Fagspesialist IAM vil du ha ansvaret for å drive utviklingen av Bane NOR sine identitetsløsninger. I løpet av nærmeste fremtid skal Bane NOR sin IAM løsning gjennom en større utvidelse. Som fagspesialist vil du innta førersetet for hvordan den nye løsningen for identitetshåndtering vil være. Du vil jobbe i en enhet med dyktige interne og eksterne ressurser.

En av hovedutfordringene de neste årene er å utvide og/eller bytte ut dagens CA IAM løsning. Løsningen er designet for en tid da det meste av jernbanen var i ett selskap. Med jernbanereformen er virkeligheten en annen og det stilles helt andre krav til samhandling mellom flere selskaper som er i direkte konkurranse med hverandre. Dette må balanseres med stadig større behov for «en identitet» for alle ansatte på tvers av alle bedriftsinterne systemer, uavhengig om de befinner seg på internt driftede løsninger eller i forskjellige skyløsninger

Arbeidsoppgaver
 • Tech lead for identitetshåndtering
 • Utvikle og ivareta felles identitetsinfrastruktur
 • Fagansvar for identitet og integrasjon
 • Sparringspartner og retningsgiver for forretningsdrevne prosjekter
 • Være med på reisen mot skyen og vurdere ulike løsninger, verktøyer, infrastruktur og veier til målet
 • Utvikle/utskiftning av dagens IAM løsning
Ønskede kvalifikasjoner
 • Utdannelse på universitets-/høyskolenivå
 • Relevant og bred erfaring fra utvikling og implementering av IDM løsninger (For eksempel SailPoint, CyberArk, ForgeRock, CA, Oracle, SAP og IBM)
 • Hands-on erfaring med basiselementer som finnes i enhver IT-infrastruktur (katalogtjeneste, serverinfrastruktur, databaser)
 • Fordelaktig med sertifisering innen fagområdet IDM/IAM
 • Evnen til å samarbeide godt med både tekniske ressurser, ulike beslutningstakere og leverandører
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
 • Analytisk legning og metodisk tilnærming til oppgave- og problemløsning
 • Evne til å drive prosesser, dokumentere og utvikle løsninger
 • Målrettet og resultatorientert
 • Selvgående og en tydelig fagperson
Vi tilbyr
 • spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og stort fagmiljø
 • forsikrings- og pensjonsordninger
 • p.t. årsbillett på NSBs tog

Kontaktpersoner

Bjarne Østby
Telefonnummer: 92648500
Kaja Eikeland
Telefonnummer: 46863913
Per Gauslaa
Telefonnummer: 97775649

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon