Fagspesialist - digitalisering og Lean

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 14. mars, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen og oss

Vi har ledig en fast stilling i Myndighet og regelverk med arbeidssted på Bryn i Oslo. Du vil være en sentral person i vårt arbeid med utvikling av digitale og effektive tjenester, samt i vårt forbedringsarbeid og du får ansvar på et overordnet nivå.

Myndighet og regelverk er vegdirektørens fagorgan, og utvikler regelverk, foretar godkjenninger og ivaretar klagebehandling. Stillingen er tilknyttet avdeling Styring Myndighet og regelverk, og du vil inngå i et team med i alt fire fagspesialister som skal hjelpe direktøren med å utvikle et regelverk for hele det offentlige vegnettet. Avdelingen står for styring av Myndighet og regelverk på en enkel, tydelig og effektiv måte.

Avdelingen har ansvaret for blant annet:

 • Kvalitetsstyring, resultatavtaler, økonomi
 • Digitaliseringsstrategien på Myndighet og regelverk
 • Organisasjonsutvikling og forbedringsarbeid
 • Utvikling av regelverk på et overordnet nivå, med i alt fire fagspesialister innen områdene klima/bærekraft, trafikksikkerhet, veg og fremkommelighet og FoU/innovasjon, samt digitalisering
 • Rådgiveroppgaver for vegdirektøren og ledelsen i Myndighet og regelverk

Ansvar og arbeidsoppgaver

1.      Digitaliseringsstrategien

 • Være drivkraft i digitaliseringsarbeidet i Myndighet og regelverk
 • Videreutvikle strategien i samhandling med ledelsen av Myndighet og regelverk og IT-divisjonen
 • Følge opp arbeidet med ulike digitaliseringstiltak og -prosjekt i Myndighet og regelverk

2.      Være Lean-navigatør for Myndighet og regelverk

 • Støtte, drive og utvikle forbedringsarbeidet i tett dialog med ledelsen
 • Lede/fasilitere forbedringsinitiativ
 • Jobbe med operativ endringsledelse
 • Delta aktivt i nettverk som deler erfaringer og utfordringer

3.      Bidra til styring av Myndighet og regelverk

 • Ha et særlig blikk på digitalisering i andre enheter og eksterne aktører
 • Analysearbeid
 • Bidra med oppfølging av avdelinger og leveranser

Kvalifikasjonskrav

Vi krever at du har utdanning fra universitet eller høgskole (minimum 3 år), og gjerne med erfaring innen vegfag, veginfrastruktur, transport, eller tilsvarende. Erfaring er særlig ønsket innen digitalisering eller automatisering av tjenester eller virksomheter. Praktisk erfaring med Lean-arbeid, smidige prosjekter og endringsarbeid (-ledelse) er en fordel. Du må ha god formuleringsevne i norsk, skriftlig og muntlig, og du må ha analytiske evner og kan se ulike tjenester og fag på tvers, samt ha strategiske evner for utvikling av en effektiv myndighetsrolle.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Vi ønsker oss en medarbeider som

 • har et sterkt engasjement for faget, entusiasme og godt humør
 • viser evne til å ta initiativ, jobber selvstendig, systematisk og strukturert
 • får til konstruktivt samarbeid og effektiv kommunikasjon
 • har høy gjennomføringsevne og evne til å se totalbildet, samtidig som du har øye for detaljer
 • har høy organisasjonsforståelse
 • kan vise til dokumenterte resultater innenfor fagområdet

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Hos oss får du

 • spennende arbeidsoppgaver i en etat i stadig utvikling
 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode velferdsordninger med mulighet for trening i arbeidstiden
 • medlemskap i en av de beste pensjonsordningene i Norge

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Kontakt avdelingsdirektør Claus K. Larsen på telefon 977 85 834 eller claus.larsen@vegvesen.no

Søk stillingen på www.vegvesen.no/jobb innen 14.03.2021. Har du spørsmål ifm. utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på e-post: kundeservice@jobbnorge.no eller ringe på tlf. 75 54 22 20.

Kontaktpersoner

Claus K Larsen
Avdelingsdirektør
Telefonnummer: (47) 977 85 834

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks nyetablerte divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger