Fagspesialist applikasjonssikkerhet

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 24. mai, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

IT Security, Quality & Risk har totalansvar for konsernfelles IT-sikkerhetsløsninger i DNB. Vi skal operasjonalisere DNBs IT-sikkerhetsstrategi, bygge og vedlikeholde ITs risikorammeverk, håndtere angrep mot konsernets digitale tjenester og kanaler og sikre at konsernet etterlever relevante lover, forskrifter og andre krav innen IT.

IT Security Architecture and Quality er spydspissen som sikrer at prosjekter gjennomføres med høy sikkerhetsfaglig kompetanse og samtidig har et helhetsperspektiv på sikkerhet, og vi ser nå etter nye fagspesialister til teamet.

Du burde søke denne stillingen hvis du:

 • Ønsker å jobbe med noen av de mest ambisiøse og utfordrende IT-prosjektene i Norge
 • Vil bli en del av Norges største sikkerhetsmiljø innen bank og finans
 • Synes det er spennende å løse komplekse sikkerhetsmessige utfordringer og designe gjenbrukbare moduler
 • Liker å lete etter nye måter å løse sikkerhetsutfordringer
 • Er genuint opptatt av å hjelpe både IT og forretningssiden med å forstå sikkerhetsmessige utfordringer, analysere muligheter for å redusere risiko og følge opp en beslutning helt frem til implementering
 • Liker å lese programkode for å finne sikkerhets-svakheter
 • Kjenner til DevSecOps og ønsker å bidra med automatisering av sikkerhetskrav

Hva går jobben ut på?

Som fagspesialist på applikasjonssikkerhet skal du bistå inn i nye og pågående prosjekter med å identifisere og forstå sikkerhetsmessige konsekvenser av applikasjonstekniske valg og arkitektur. Du vil være en aktiv pådriver for tekniske og arkitekturmessige forbedringer av sikkerhet, reduksjon av teknisk gjeld og driftsstabiliserende tiltak.

Du vil bidra til å utvikle hjelpeverktøy og sårbarhetsmodeller for test og sikkerhet rundt nye og eksisterende systemapplikasjoner, og utarbeide beslutningsgrunnlag der komplekse IT-sikkerhetsmessige problemstillinger skal gjøres forståelig og håndterbart, også for andre fagområder. Som rådgiver innen sikkerhet vil du jobbe tett sammen med arkitekter og utviklingsteam for gjennomgang av kode og innføring av sikkerhet i alle ledd rundt applikasjonsutvikling.

Hvorfor søkejobb innen IT-sikkerhet i DNB?

Som Norges største finanskonsern er DNB en svært viktig aktør når det kommer til å levere trygge og stabile banktjenester i en moderne, digital økonomi. For å nå vår ambisjon om å bli en av Europas ledende på teknologi, gjør vi en solid innsats på utvikling av digitale banktjenester. Dette krever stort fokus på IT-sikkerhet og trygge tjenester, og krever dyktige ansatte med ekspertise på området.

DNB har et av landets største fagmiljøer innenfor sikkerhet, og ser nå etter flere dyktige kolleger som vil være med å bidra til å bekjempe de digitale truslene den finansielle sektor står overfor. Hos oss får du være tett på forretningen samtidig som du blir en del av et dyktig fagmiljø og får jobbe med flere av de fremste ekspertene på området.

Hvem er du?

Vi ser etter flere personer med ulike profiler, fra dyp teknisk forståelse, til gode rådgivere med solid teknisk oversikt. Ideelt sett kan du krysse av på flere av punktene nedenfor:

 • Relevant utdanning på universitets-/høgskolenivå eller relevant lang arbeidserfaring
 • Kunnskap om ulike teknologier som Windows, Unix, Linux, stormaskin, AWS, Azure og nettverk
 • Kunnskap om ulike sikkerhetsrammeverk for utvikling, samt programmeringsspråk
 • Kunnskap rundt testing av Restful API’s
 • Erfaring med IT-sikkerhetsarkitektur
 • Kjennskap til begrepene IaaS, SaaS og PaaS og generelle sikkerhetsmessige utfordringer knyttet til disse
 • Kjennskap til relevante IT-rammeverk, slik som PCI DSS, NIST CSF, CIS Controls
 • Kjennskap til relevante lover og forskrifter med relevans til IT-sikkerhet, slik som GDPR

Det er ønskelig med relevante sertifiseringer, slik som CISSP, ISO27001 samt innen cloud-løsninger som Microsoft Azure, AWS etc.

Vi tilbyr blant annet

Konkurransedyktige betingelser, et sterkt akademisk fagmiljø og gode karrieremuligheter. I tillegg har vi gode pensjonsordninger, forsikringer, fritidsboliger i Norge og utlandet, aktiviteter innen sport, kultur og en rekke gode rabattordninger.

Om DNB: 

En jobb i Norges største finanskonsern byr på faglige utfordringer i et spennende arbeidsmiljø med mange muligheter. Vi ønsker å være en inkluderende arbeidsplass der alle trives og føler seg ivaretatt, og har en grunnleggende tro på at mangfold bidrar til økt innovasjonskraft og verdiskapning. Gjennom ansatte med ulik alder, kompetanse og bakgrunn kan vi sammen skape en attraktiv og fleksibel organisasjon, tilrettelagt for utvikling og endring.

Vi trenger dyktige og motiverte medarbeidere for å møte kundens behov og for å nå våre mål. Trives du med å sette kunden i fokus, og identifiserer du deg i tillegg med verdiene våre: nysgjerrig, modig og ansvarlig, kan du passe godt inn hos oss.

Bakgrunnssjekk: DNB foretar bakgrunnssjekk av søkere for å verifisere opplysninger som fremgår av CV og tilgjengelig dokumentasjon. Verifisering av bakgrunnssjekk blir gjennomført av Semac. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søkeren, og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.

For stillinger som krever autorisasjon og/eller godkjenning av egnethet, forutsettes politiattest fremlagt.

Kontaktpersoner

Kim Skotte
Mobil: 414 55 426