Fagsjef kulde

Stillingsbeskrivelse

Etter mange år i foreningen søker vår nåværende fagsjef nye utfordringer. Vi ser derfor etter deg som er erfaren, utadrettet og kunnskapsrik innen kulde og varmepumper. Som Fagsjef kulde vil du arbeide for VKEs medlemmer, skape gode rammebetingelser samt bidra til rekruttering og kompetanseheving i bransjen. Fagsjefen fremstår som talsperson for foreningens medlemmer innen kulde- og varmepumpebransjen.

Stillingen medfører fagansvar for kulde- og varmepumpebransjen, utstrakt dialog og nettverksbygging med medlemmer, myndigheter, entreprenører, leverandører og andre aktører innen fagfeltet. Å øke synligheten av VKE og skape gode rammevilkårene for medlemmene vil være viktig fremover.

For å lykkes i stillingen bør du ha relevant teknisk utdannelse og erfaring fra entreprenørbedrift, lover og forskrifter, erfaring fra organisasjonsarbeid og å jobbe med politiske påvirkningsprosesser. VKE tilbyr en unik og spennende stilling med mulighet for å påvirke og et stort potensial til å gjøre en forskjell for bransjen og medlemmene.

Arbeidssted er Oslo.

Kontaktpersoner

Hege Margrethe Furfjord
Partner
E-postadresse: hege@incontro.no
Telefonnummer: +4797691611

Hvem er VKE – Foreningen for ventilasjon, kulde og energi?

VKE – Foreningen for ventilasjon, kulde og energi, er en arbeidsgiverforening som organiserer ventilasjons-, kulde- og varmepumpebedrifter i hele verdikjeden. VKE er en bransjeforening i Byggenæringens landsforening (BNL) og tilsluttet NHO. VKE har i dag 220 medlemsbedrifter med til sammen 3200 ansatte, og en årlig omsetning på 10 milliarder kroner. Bransjen representerer høyteknologier som er helt nødvendige for samfunnets utvikling og funksjonalitet.