Fagrådgiver til 1-2 års engasjement i Myanmar - Internasjonalt utviklingssamarbeid

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 06. oktober, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver for deg med utdanning på mastergradsnivå innen hydrologi, regulatorvirksomhet og kraftsystemer eller miljø- og sosialt arbeid knyttet til vannkraft eller energiforvaltning.

Som utestasjonert i Myanmar får du samarbeide med lokale energimyndigheter, den norske ambassaden i Yangon og NVE om å bygge opp en bærekraftig energisektor basert på fornybare kilder. Samarbeidet består hovedsakelig i:

 • Teknisk assistanse til konkrete vannkraftprosjekter, damsikkerhetsarbeid, og planarbeid for kraftproduksjon basert på fornybare kilder
 • Håndtering av miljø og sosiale konsekvenser av vannkraftprosjekter
 • Assistanse til utarbeidelse og implementering av reguleringer for drift av transmisjons- og distribusjonssystemet samt til videre utvikling av kraftsektoren inkl. tariffer, lisensieringsarbeid etc.
 • Utvidelse av hydrologisk nettverk og database.
 • Opplæring og kurs med fokus på både kort- og langsiktig utdanning

NVE har en Memorandum of understanding med Ministry of Electricity and Energy i Myanmar (MOEE) og en programavtale med den norske ambassaden i Yangon om institusjonssamarbeid i Myanmar. Arbeidet har pågått siden 2014. Stillingen er stasjonert i hovedstaden Nay Pyi Taw for 1-2 år. Dersom situasjonen tilsier det, kan stasjonering i Yangon vurderes med ukependling til Nay Pyi Taw. Planlagt oppstart i begynnelsen av 2020. Tiltredelse avklares med aktuell kandidat.  

Søknad og CV skrives på engelsk. Legg ved vitnemål og attester.

Arbeidsoppgaver

 • Generell rådgiving og kompetansebygging for utvikling og gjennomføring av programmet for kapasitets- og institusjonsbygging i Myanmar
 • Mer spesifikk rådgivning innen ett av samarbeidsområdene i programmet, avhengig av kompetansebakgrunn til stedlig rådgiver
 • Tilrettelegging for, og implementering av, programaktiviteter og rapportering i programmet
 • Samarbeide med og følge opp NVEs lokale assistent i Nay Pyi Taw
 • Koordinering av aktiviteter med NVE i Oslo, samarbeidsinstitusjoner i Myanmar, den norske ambassaden i Yangon, samt andre donorer i Myanmar

Jobben vil innebære noe reisevirksomhet i Myanmar og til andre land i regionen

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdannelse på mastergradsnivå
 • Formell og/eller praktisk kompetanse fra ett av NVEs fagområder med relevans for programmet; hydrologi, regulatorvirksomhet og kraftsystemer, miljø- og sosialt arbeid knyttet til vannkraft eller energiforvaltning
 • Minimum 5 års erfaring fra kraftsektoren, gjerne forvaltningserfaring. Dette kan eventuelt kompenseres med annen relevant kompetanse
 • Svært gode norsk og engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • Flerkulturell forståelse og gode ferdigheter innen kommunikasjon, foredragsvirksomhet, samhandling og teamarbeid
 • Erfaring med koordinering av prosjekter
 • God gjennomføringsevne
 • Det er en fordel om du har erfaring fra utviklingsarbeid
 • Du må gjennomføre og bestå en godkjent helsesjekk før ansettelse

Personlige egenskaper

 • Du er initiativrik, strukturert og utadvendt
 • Du kan inspirere kollegaer og samarbeidspartnere
 • Du har diplomatisk teft, gode samarbeidsformer og flerkulturell forståelse
 • Du har høy arbeidskapasitet samt evne til å jobbe på ulike nivå i organisasjonen, og har god rolleforståelse
 • Du er fleksibel og tilpasningsdyktig

Personlig egnethet tillegges betydelig vekt

Vi tilbyr

Årslønn innenfor spennet kr 580 000,- 800 000,- pr. år i stillingskode overingeniør/senioringeniør/rådgiver/seniorrådgiver (1087/1181/1434/1364) etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner.

I tillegg til fast lønn vil det bli utbetalt godtgjørelse i henhold til norsk regulativ og praksis for UD-ansatte.

Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.

Generell informasjon 

NVE har et internasjonalt miljø med medarbeidere fra over 20 nasjoner. Det er et mål å gjenspeile samfunnets sammensetning i alder, kjønn og kulturell bakgrunn. NVE deltar i statens inkluderingsdugnad og har som mål å få flere med hull i CV`en eller nedsatt funksjonsevne ut i arbeid. Opplysninger om hull i CV eller nedsatt funksjonsevne kan brukes til rapporteringsformål.   

Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument- og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet (bl.a. av det som oppgis i CVer eller dokumenter som vedlegges).

Kontaktpersoner

Gunn Oland
Programdirektør
Morten B. Johnsen
Seksjonssjef
Vibeke Ingebrigtsen
HR-rådgiver
Telefonnummer: 22 95 92 94

Hvem er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)?

Vil du jobbe tett på Norges vann- og energiressurser? Som ansatt i NVE kan du være med å påvirke hvordan disse viktige ressursene blir brukt i fremtiden.

NVE må håndtere mange utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, sikker strøm­forsyning, flom, skred og internasjonalisering av bransje og regelverk er eksempler på dette. NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontor i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord.

Les mer om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og se flere ledige stillinger