Fagrådgiver Miljø

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 06. august, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vil du være med å påvirke utbyggere og kommunene til å realisere framtidens bygg og byområder? FutureBuilt tilbyr treårig engasjement som fagrådgiver.

Vi kan tilby et kreativt og muntert arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer. Hovedoppgaven din vil være å følge opp forbildeprosjektene gjennom løpende dialog med utbyggere, rådgivere, prosjekteringsteam og kommuner. Du skal bidra til at forbildeprosjektene leverer på de ambisiøse bærekraftmålene som er del av FutureBuilt. Dette innebærer å gi faglige råd ut fra egen kompetanse, men også å organisere workshops med eksterne eksperter. Du vil være med å rekruttere nye forbildeprosjekter.

Arbeidsoppgavene dine

Du vil også bidra til å formidle erfaringene fra forbildeprosjektene gjennom egne foredrag og ved å organisere aktiviteter som byggeplassbefaringer og ulike fagarrangementer. Du må innhente dokumentasjon av forbildeprosjektene og følge opp ekstern kvalitetssikring av klimagassregnskap og andre rapporter fra forbildeprosjektene. Kontaktflaten med eksterne aktører er stor, og omfatter både kommunene som er partnerne i programmet og utbyggere/utviklere som realiserer forbildeprosjektene. Du vil også ha kontakt med en rekke rådgivere på ulike tema, hvor mange er de beste i landet innenfor sitt felt.

Hvem ser vi etter?

Vi søker etter deg som har en generelt god og bred miljøkompetanse, gjerne med bakgrunn som sivilingeniør eller tilsvarende.

  • Du har ca. 10 års erfaring som miljørådgiver eller tilsvarende i byggenæring og/eller i plan- og byutviklingsprosesser.
  • Du må kunne lede møter og prosesser og være trygg i en slik rolle.
  • Du har gode formidlingsevner og kommuniserer godt, og har gode norskkunnskaper.
  • Du må kunne arbeide selvstendig og systematisk, men også utadrettet, tverrfaglig og i team.

Dette er en midlertidig stilling for 3 år, med oppstart så snart som mulig. Lønn etter avtale.

For spørsmål kan du kontakte:
Daglig leder Birgit Rusten, tlf. 959 34 911 (etter 2. august) 
Fagrådgiver Erlend Seilskjær, tlf. 900 71 985 (frem til 9. juli).

Kontorsted vil være Kristian August gate 13 i Oslo.

Søknadsfrist mandag 15. august. Søknad og CV sendes til futurebuilt@futurebuilt.no.

Kontaktpersoner

Birgit Rusten
Daglig leder
E-postadresse: birgit@futurebuilt.no
Erlend Seilskjær
Fagrådgiver

Hvem er FutureBuilt?

FutureBuilt er et forbildeprogram for utvikling av innovative klimaløsninger for byer og tettsteder.

Prosjektene skal stimulere til bærekraftig byliv og være egnet for visning og profilering. Partnerne i FutureBuilt er Oslo, Bærum, Asker og Drammen kommuner, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Husbanken, Direktoratet for byggkvalitet, Enova, Grønn Byggallianse og Norske arkitekters landsforbund. Engasjementet er tilknyttet FutureBuiltsekretariatet, som består av 5 personer med kontor i Arkitektenes Hus i Josefines gate 34 i Oslo.