Faglige ledere og Assisterende faglige ledere i Nord og i Hamar

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 11. juni, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi søker faglige ledere innenfor ulike fag Område Nord som inkluderer Hamar. Som faglig leder skal du ha oversikt og ansvar for anlegg innenfor dedikert banesjefstrekning og fag. Assisterende faglige ledere fungerer som en støtte for faglig leder. Forventet stasjoneringssted er oppgitt i parentes. Følgende stillinger er ledige:

1. Faglig leder Linjen (Hamar)

2. Faglig leder Elkraft (Hamar)

3. Faglig leder Signal (Narvik)

4,. Faglig leder Elkraft (Narvik)

5. Faglig leder Linjen (Trondheim)

6. Faglig leder Signal (Trondheim)

7. Assisterende faglig leder Linjen (Hamar)

8. Assisterende faglig leder Linjen (Mosjøen/Grong)

 

Faglig leder skal bidra til at sikkerheten innenfor dedikert ansvarsområde ivaretas, ha oversikt og kontroll på anleggene innenfor sitt fagområde, slik at disse tilfredsstiller kravene til sikkerhet, tilgjengelighet og kvalitet og prioritere drifts- og vedlikeholdsaktiviteter i samarbeid med Banesjef for å oppnå avtalte mål for sikkerhet, punktlighet og effektivitet.

NB! SKRIV I SØKNADEN HVILKEN AV OVENNEVNTE STILLINGER DU SØKER

Arbeidsoppgaver

  • Overvåke tilstandsutvikling og bidra til at avtalt oppetid og driftsstabilitet oppnås innen fagområdet
  • Støtte kontraktsforvalter og bidra med faglige innspill innenfor eget fagområde
  • Bistå prosjekter med faglige vurderinger
  • Ansvar for at anleggenes tilstand til enhver tid er oppdatert med riktig dokumentasjon
  • Ha oversikt over styrende teknisk dokumentasjon og regelverk
  • Følge opp hendelser innenfor sitt fagområde
  • Datainnsamling vedrørende sporkvalitet, feilfrekvens, produktnøkkeltall, kvalitetsnøkkeltall, oppetid med mer, og vurdere behov for endringer
  • Beskrive totalt vedlikeholdsbehov innen fornyelse og utarbeide strekningsvise fornyelsesplaner i samarbeid med Banesjef
  • Foreslå prioritering av tiltak mellom anleggsdeler
  • Vurdere og detaljere forslag til endringer av forebyggende vedlikehold og generiske arbeidsrutiner lokalt
  • Støtte Banesjef i prioritering av prosjekter, herunder bruk av fastsatte beslutningsstøtteverktøy
  • Koordinere aktiviteter knyttet til sportilgang, tidstap, investeringsprosjekter, ressurser og geografi i samarbeid med sportilgangskoordinator/planlegger
  • Andre oppgaver kan tillegges stillingen

Ønskede kvalifikasjoner

 • Bachelor innen ingeniørfag med erfaring eller fagbrev med lang erfaring.
  Relevant realkompetanse kan kompensere for utdanningskravet
  Dokumentert kompetanse og opplæring innen utpekt fagområde/oppgaver
  Effektiv kommunikasjon
 • kommuniserer på en klar, presis og strukturert måte

Personlige egenskaper

 • Effektiv kommunikasjon
 • kommunisere på en klar, presis og strukturert måte

Vi tilbyr

  • Gode pensjons
  • og forsikringsordninger
  • Godt kollegialt miljø

Kontaktpersoner

Anders Nicoalysen
Banesjef Hamar
Telefonnummer: 91655054
Bjørn Sørum
Mosjøen/Grong
Telefonnummer: 91678535
Geir Revdahl
Banesjef Trondheim
Telefonnummer: 91672638
Knut Karlsen
Banesjef Narvik
Telefonnummer: 91675790

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger