Faglig leder - Dataforvaltning (Data governance)

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi har ledig en fast stilling som leder for dataforvaltning (data governance) i Vegdirektoratet i Statens vegvesen.

Som leder for data governance i Statens vegvesen vil du få en sentral rolle i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag. Du vil være en nøkkelperson i arbeidet med å legge til rette for virksomhetens utnyttelse av data innen områder som fremtidens digitale vei og digitale tjenester til våre kunder, samt å sikre at vi har rett data i hele verdikjeden for veiene våre.

Til denne nyopprettede rollen ser vi etter deg som vil lede arbeidet med å definere hva og hvordan vi skal levere verdi opp mot virksomhetens mål. Statens vegvesen er en stor organisasjon, og vi skal møte mange krav fra myndigheter og andre aktører som gjelder bruk og deling av data. Dette stiller tydelige krav til våre ledere og du må derfor trives med å jobbe med komplekse problemstillinger over tid for å lykkes. Vi søker en faglig entusiast, med stor gjennomføringsevne, og som har lyst til å bygge opp SVV sin evne til å utnytte data slik at den gir verdi.

Du vil rapportere direkte til direktør for Data, innsikt og analyse, og inngå i hans ledergruppe. Det er forventet at du vil delta aktivt i ledelsen og utviklingen av hele avdelingen i arbeidet med å gjøre Statens vegvesen mer datadrevet. Stillingen innebærer utstrakt kontakt og samarbeid med andre enheter og samarbeidspartnere.

Ansvarsområder:

 • Lede arbeidet med å bygge opp en modell for data governance for hele etaten, og løfte området opp på strategisk nivå, herunder være sentral i å koordinere mål og behov på tvers av divisjoner og aktører vi deler data med.
 • Etablere beslutningsansvar for data governance, og sørge for at vi følger opp og leverer i henhold til definerte modeller og forventninger, blant annet med ansvar for at det blir etablert nye prosesser, prosedyrer og retningslinjer, støttet av teknologi og systemer.
 • Styrke arbeidet med informasjonsforvaltning for å støtte opp under ambisjonene for digitalisering og data i Statens vegvesen.
 • Naturlig kontaktpunkt for data governance.
 • Forstå sammenhenger og være bindeleddet mellom det strategiske, taktiske og operative
 • Ivareta information governance i produktutvikling - fra idé til realisering
 • Forvalte og utvikle felles tjenester for information governance, slik som styringsmodell begrepskatalog
 • Sikre at eierskap til informasjon er godt definert, at dataene har god integritet og kvalitet, og at SVVs krav til informasjonssikkerhet er ivaretatt
 • Være faglig ledestjerne og pådriver for læring og innovasjon i møte med produkteiere, informasjonseiere og systemeiere.
 • Den rette kandidaten vil få anledning til å forme rollen sammen med oss. Rollen vil lede arbeidet med og realisering av målene for data governance for hele etaten. Det et vil senere også vurderes om økonomi- og personalansvar skal legges til stillingen.

Kvalifikasjoner/Hvem er du?

Kvalifikasjonskrav

 • bachelor- eller mastergrad eller tilsvarende innen relevant fagområde. Særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT
 • relevant erfaring fra utviklings- og implementeringsprosesser knyttet til digital utvikling og/eller data governance
 • meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • sikkerhetsklarering på tilstrekkelig nivå før tiltredelse

Det er ønskelig med

 • erfaring med master data management, informasjonsarkitektur eller informasjons- og integrasjonshub på strategisk og operativt nivå
 • erfaring med prosesstyring og automatisering
 • erfaring med produktutvikling basert på smidig-metodikk med kontinuerlig forbedring for å finne gode løsninger for samhandling, arbeidsflyt og produktivitet
 • erfaring fra arbeid i komplekse organisasjoner eller virksomheter er en fordel
 • god til å se sammenhenger, opptatt av å levere, åpen for innspill og kan endre planer på kort varsel

Personlige egenskaper

 • trygg i lederrollen, motiveres av å være leder og er villig til å utvikle deg i rollen
 • evne til å finne balanse mellom operativt og strategisk arbeid, prioritere og å sette mål
 • god strategisk forståelse
 • stor indre motivasjon, og har lyst til å få til ting sammen med andre
 • Søker og gir tilbakemeldinger, og lærer av både suksess og feil
 • utvikling- og resultatorientert med god gjennomføringsevne
 • du har utpreget gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Alle ledere i Statens vegvesen må ta ansvar for å utvikle sine medarbeidere og seg selv, og være bevisst på at de er rollemodeller og kulturskapere.

Om oss

Statens vegvesen står ovenfor store endringer innen mobilitet og transport i nær fremtid, og vi har høye ambisjoner innen områder som; strategisk fremkommelighet, bærekraft og trafikksikkerhet.

For å bidra til å realisere de strategiske ambisjonene har Statens vegvesen etablert en egen avdeling for Data, Innsikt og Analyse. Vi har store datamengder tilgjengelig fra hele vegtransportsystemet inkludert kjøretøy og trafikanter - som vi ønsker å omsette til fakta og innsikt, til å effektivisere prosesser og arbeidsoppgaver, samt til å utvikle brukervennlige og verdiskapende tjenester for brukerne våre.

Vi tilbyr:

 • spennende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • godt arbeidsmiljø
 • lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk

Annet om stillingen

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Vi ber om at du registrerer din søknad på Capus side sider. (www.capus.no/ledige stillinger)

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med direktør Arild Nebb Ervik på tlf. +47 926 86 297 eller ekstern konsulent Peder Lund i Capus AS på tlf. +47 977 35 088.

Kontaktpersoner

Arild Nebb Ervik
Direktør
Telefonnummer: +47 926 86 297
Peder Lund
Konsulent, Capus AS
Telefonnummer: +47 977 35 088

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger