Fagleder Ytre Miljø

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 02. mai, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingen omfatter helhetlig, taktisk og strategisk faglig ledelse av området Ytre Miljø i Utbyggingsdivisjonen. Fagleder Ytre Miljø, vil ha ansvar for å definere strategi, standarder og rutiner for Ytre miljøarbeid på tvers av prosjektene. Dette basert på myndighetskrav og konsernets overordnede føringer. Fagleder Ytre miljø skal sikre enhetlig rapportering innen fagområdet i henholdt til Bane NOR og Utbyggingsdivisjonens målsetninger. Videre skal fagleder Ytre Miljø sikre tilstrekkelig kvalitet innen divisjonens leveranser innen ytre miljø ved å sørge for gode rutiner for koordinering og kontroll internt i divisjonen. Stillingen innebærer overordnet faglig innsikt innen fagtema som inngår, deres relevans ift. divisjonens leveranser, samt evne til å vurdere og videreutvikle konsernets prestasjon innen faget i et industrielt og forretningsmessig perspektiv. Kan innebære faglig og personalmessig ledelse av fagspesialist-støtte innen eget fagområde.

 

Arbeidsoppgaver

 • Helhetlig, strategisk og taktisk faglig ledelse av fagområdet Ytre Miljø i Utbyggingsdivisjonen
 • Bidra til å sikre etterlevelse av konsernets til enhver tid gjeldene krav innen ytre miljø i Utbyggingsdivisjonen
 • Etablere, vedlikeholde og videreutvikle styrende dokumentasjon og systemer for divisjon
 • Etablere og koordinere tiltak, handlingsplaner og forbedringsprogrammer
 • Etablere og vedlikeholde overordnet risikobilde iht. ansvarsområde bl.a og følge opp avvik og UH med trendanalyser, undersøkelser og læringsaktiviteter
 • Følge opp implementering, utøvelse og etterlevelse av miljøkrav i prosjekter
 • Fastsette felles kompetansekrav og etablere nødvendig opplæringsprogram i divisjon
 • Ansvar for å sikre kostandseffektive miljøprosesser og være pådriver for endringer i samarbeid med prosjektene
 • Delta i fagnettverk «Ytre miljø» og sikre rapportering fra divisjon til konsern
 • Ansvarlig for faglig nettverk i Utbyggingsdivisjonen
 • Utvikle metoder og beste praksis innen miljøanalyser og miljøutredninger
 • Bidra til å utvikle ambisjoner og strategier innen ytre miljø for prosjekter
 • Bistå med etablering av beslutningsgrunnlag og gjennomføring av ledelsens gjennomgåelse for divisjonen for ytre miljø
 • Bistå med å kvalitetssikre underliggende enheters leveranser ved behov
 • Bistå ved gjennomføring og oppfølging av revisjoner og tilsyn

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyskoleutdannelse på Masternivå med inngående innsikt i de fag som skal ledes. Demonstrert realkompetanse kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Minst 10 år relevant arbeidserfaring, inkl. operativ/industriell erfaring
 • Erfaring med operativt miljøarbeid, fortrinnsvis fra bygg og anlegg eller relevant industrivirksomhet
 • Erfaring med planprosesser, forvaltningsarbeid og off. ansk. er en fordel
 • Inngående kunnskap om relevant miljøregelverk, krav og føringer
 • Kunnskap om miljøutfordringer relatert til relevante arbeidsprosesser, miljøteknologiske løsninger og beste praksis
 • Kunnskap om metodikk for miljøvurderinger, risikovurderinger og konsekvensvurderinger
 • Erfaring innen kvalitets- sikkerhets- og risikostyring
 • Innsikt i beste praksis metoder, verktøy, virkemidler og styringssystemer
 • God forretningsforståelse kombinert med faget
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

 

Personlige egenskaper

 • Leder kompetanse i henhold til Bane NORs lederprinsipper, setter retning, inspirerer, tar ansvar og gir handlingsrom
 • Opptrer i tråd med konsernets verdier ved å være åpen, engasjert og profesjonell i alle situasjoner
 • Tillitsskapende
 • Gode samarbeidsevner
 • Opptatt av resultater

 

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og
 • Høyt faglig kompetansenivå
 • Spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • Konkurransedyktig betingelser
 • Årskort på NSB

Kontaktpersoner

Vigdis Bjørlo
Telefonnummer: (+47) 46620546

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon