Fagleder veg

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 15. mars, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi søker etter fagleder veg i hel, fast stilling for snarlig tiltredelse.

​Arbeidsoppgaver

 • Planlegge og gjennomføre en faglig forsvarlig drift av fagområdet i samarbeid med avdelingsleder
 • Koordinere det daglige og faglige arbeidet i henhold til gjeldende planer, retningslinjer og kommunale vedtak
 • Følge opp kommunens bilpark

Kvalifikasjoner

 • Bachelor kommunalteknikk/anleggsteknikk med fagfeltet veg. Fagbrev fra samme fagfelt med arbeidserfaring kan kompensere for manglende høgskoleutdanning
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Beherske data som arbeidsverktøy
 • Relevant erfaring er ønskelig, men nyutdannede kandidater oppfordres også til å søke
 • Førerkort minimum klasse B, men fordel med C

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner, kunne jobbe selvstendig og være løsningsorientert
 • Serviceinnstilt og positiv holdning til både publikum og kolleger
 • Evne og vilje til å tilegne og dele ny kompetanse
 • Trives med et høyt arbeidstempo og kunne jobbe under press

Vi kan tilby

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver innen et spennende fagfelt
 • Godt arbeidsmiljø og dyktige kolleger
 • Medlemskap i offentlig pensjonsordning
 • Om tjenestestedet Sektoren Forvaltning og teknisk drift består av fire avdelinger: Bygg- og geodataavdelingen, eiendomsavdelingen, landbruksavdelingen og veg, vann og avløpsavdelingen. Sektoren ledes av en kommunalsjef og hver avdeling har en egen avdelingsleder.
 • Veg, vann- og avløpsavdelingen har i dag 14,4 årsverk fordelt på 15 stillinger. Avdelingen består av to fagområder; vann/avløp og veg. Hvert fagområde ledes av en fagleder.

Andre opplysninger

Tilsettingen skjer i henhold til lov og avtaler som gjelder for Trysil kommune.

Trysil kommune er en IA-bedrift og ønsker mer mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonsnedsettelse, etnisk eller nasjonal bakgrunn.

​Søknad

​Elektronisk søknad 

Vi krever skriftlig søknad med cv. Bruk vårt elektroniske søknadsskjema og fyll i samtlige punkter, inkludert cv-en din.

Trenger du hjelp med den elektroniske søknaden, ring servicetorget tlf. 62 45 77 00 mandag-fredag kl. 9-15.

Dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring sendes ikke sammen med søknaden. Vi vil be om dem senere i ansettelsesprosessen.

I løpet av ansettelsesprosessen vil du motta brev fra oss i din digitale postkasse (DigiPost eller eBoks). Har du ingen digital postkasse, gå til norge.no og finn informasjon om registrering der. Har du reservert deg mot digitale forsendelser, vil du motta vanlig brev i posten til din folkeregistrerte adresse.

Utenlandske søkere som oppgir e-postadresse, vil få brev fra oss der.

Offentlig søkerliste

​Trysil kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.

Fortrinnsrett

​I henhold til hovedtariffavtalen kapittel 1 § 2 pkt. 2.3 andre ledd og arbeidsmiljøloven § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.

Organisasjon

Trysil kommunes toppledelse består av rådmann og tre kommunalsjefer; for helse, omsorg og sosial, oppvekst og kultur samt forvaltning og teknisk drift. Stabs- og støttefunksjonene driftes av tre avdelinger; økonomi og IKT, lønn og personal samt informasjon. Vi har egen næringsavdeling med næringssjef. Trysil kommune har rundt 580 årsverk fordelt på i overkant av 760 ansatte.

Kontaktpersoner

Hans Martin Aas
Teknisk sjef

Hvem er Trysil kommune?

Trysil kommune ligger i Hedmark fylke, ca. 21 mil nord for Oslo og 7 mil nord for Elverum. Vi er ca. 6.570 innbyggere. Vi har seks kommunale og fire private barnehager, tre kommunale barneskoler, to private barneskoler og en ungdomsskole, kulturskole og videregående skole med bredt tilbud.

Reiseliv er Trysils største næring. Vi har Trysilfjellet, Norges største alpinområde, og mange friske aktivitetstilbud både vinter og sommer. Trysil er et moderne bygdesamfunn med en aktiv næringsutvikling og med rike tradisjoner innen kultur og idrett. Kommunesenteret har et variert handels- og servicetilbud.

Se videopresentasjon