Fagleder vann- og avløpssystemer Oslo lufthavn

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Til stilling som Fagleder VA i faggruppe VA-systemer søker vi en analytisk og faglig trygg person med gode samarbeidsegenskaper.

Faggruppe VA-systemer inngår i avdeling Vann og Miljø på Avinor Oslo lufthavn.

Faggruppe VA-systemer har ansvar for forvaltning av VA-anlegg tilsvarende en middels norsk by med ca. 300 km ledningsnett, et 50-talls pumpestasjoner og mellomlagringskapasitet for overvann på ca. 250.000 m3. Overvannshåndteringen på lufthavnen inkluderer de spesielle utfordringene som følger med avising av fly og baner. Oppgavene vil være svært varierte med tanke på faglig spenn og faglig ansvar, sesongvariasjoner, klimautvikling og teknologisk utvikling. og man står overfor store og interessante oppgaver og prosjekter i årene som kommer. Faggruppen har gode systemer for teknisk og administrativ dokumentasjon, FDV-system og moderne fjernovervåking.

Avdeling Vann og Miljø har for øvrig ansvar for oppfølging av vann og grunn, sirkulærøkonomi, klima, støy, luftkvalitet, kjemikalier, naturmiljø og miljøsertifiseringer. Det er et tett samarbeid mellom faggruppe VA-systemer og faggruppen som håndterer oppgaver innen Ytre miljø, og sirkulære prinsipper ligger til grunn for alt avdelingen gjør.

Avdelingen har også konsernansvaret for vann- og avløpsfaget i Avinor.

Hovedoppgaver vil være:

 • Forvalte VA-infrastrukturen fra et overordnet perspektiv
 • Handlingsplan på kort og lang sikt for utvikling av VA-infrastrukturen
 • Lede den faglige utviklingen og den kontinuerlige forbedringen av faggruppen
 • Bistå med prioritering og planlegging av drift
 • Vedlikeholdsstyring
 • Premissgivning og prosjektledelse
 • Budsjettering og regnskapsoppfølging
 • Myndighetskontakt
 • Rapportering
 • Utarbeide og revidere styrende dokumentasjon
 • Avdelingssjefens stedfortreder

Vi vil legge vekt på:

 • Høyere utdanning innen relevante fag
 • Minimum 10 års erfaring innen faget hvorav noen av dem som fagleder, ingeniør med utvidet ansvar, konsulent eller lignende
 • Stor forståelse for VA-prosessene på et overordnet nivå, og samtidig høy kunnskap om VA-anlegg og anleggskomponenter
 • Erfaring med kommunaltekniske fag og prosjektarbeid
 • Erfaring med bruk av digitale fagsystem og generell digitaliseringskunnskap
 • Erfaring med budsjettering og regnskapsoppfølging
 • Evne til å virke samlende og motiverende
 • En systematisk og strukturert tilnærming

Vi kan tilby

 • Et godt og kunnskapsrikt arbeidsmiljø
 • Interessante faglige utfordringer i grensesnittet mellom VA og lufthavndrift
 • En av Norges mest spennende arbeidsplasser
 • Et selskap med en tydelig visjon og tilhørende strategier
 • Lønn og øvrige betingelser etter avtale.

Forutsetning for tilsetting er at bakgrunnssjekk iht. myndighetskrav for arbeid på lufthavn kan fremlegges og godkjennes.

Avinor AS ønsker mangfold i selskapet når det gjelder kjønn, alder og kulturell bakgrunn.

Kontaktperson: Avdelingssjef Grethe Østby Stave, tlf. +47 476 12 489

Avinor er en viktig brikke i å gjøre luftfarten grønnere og bærekraftig på sikt. Vi jobber tett med miljøorganisasjoner, er sentral i utviklingen av bærekraftig flydrivstoff og elektriske fly. Dette er avgjørende for vår overlevelse, og et fantastisk spennende område som omhandler innovasjon og samarbeid med mange spennende partnere. Vi sikter på å være fossilfrie innen 2030!

For at Avinor skal fortsette å levere tjenester og produkter i verdensklasse, må alle være med å utvikle dem. Derfor sier det seg selv at alle typer medarbeidere er ønsket hos oss, uavhengig av bakgrunn, legning, etnisitet, religion, funksjonsevne og alder. Her skal alle føle seg velkomne!

Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må du opplyse om dette i søknaden, med en begrunnelse for hvorfor du mener det er grunnlag for unntak. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Vi gjennomfører bakgrunnssjekk av aktuelle søkere for å verifisere opplysninger som fremgår av CV, vitnemål og annen dokumentasjon. Denne bakgrunnssjekken vil kunne bli gjennomført av vår samarbeidspartner og gjennomføres ikke uten samtykke fra søkeren. Aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette. 

Kontaktpersoner

Grethe Østby Stave
Avdelingssjef
Telefonnummer: +47 476 12 489

Hvem er Avinor?

Vi er cirka 2800 ansatte som sammen driver 44 flyplasser i Norge – og sørger for at nesten 50 millioner passasjerer kommer seg trygt opp i luften og ned igjen. De fleste nordmenn, og de som kommer på besøk til Norge tenker ikke så mye over Avinor, men bruker nesten alle tjenestene våre i forbindelse med flyreisen – og takket være disse kan vi opprettholde et stort nettverk av også mindre lønnsomme flyplasser gjennom tax free-salg, parkering og avgifter for å oppholde seg i norsk luftrom. Vi kaller dette for Avinormodellen – og den bidrar til at folk som bor i utkantstrøkene også får kort vei til jobb, sykehus, utdannelse og så videre, takket være finansiering fra de større flyplassene.