Fagleder Samfunnssikkerhet

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 12. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Stillingen omfatter taktisk og strategisk faglig ledelse av fagområdet Samfunnssikkerhet (Beredskap, Sikring og Informasjonssikkerhet) i Bane NORs Utbyggingsdivisjon. Divisjonen har ansvar for å utrede, planlegge og gjennomføre nye prosjekter knyttet til ny jernbaneinfrastruktur.

Fagleder Samfunnssikkerhet vil ha ansvar for å definere strategi, standarder og rutiner for Samfunnssikkerhet i Utbyggingsdivisjonen, og sikre kvalitet på divisjonens leveranser. Stillingen innebærer overordnet faglig innsikt innen Samfunnssikkerhet og evne til å vurdere og videreutvikle konsernets prestasjon innen faget i et industrielt og forretningsmessig perspektiv. Stillingen kan innebære faglig og personalmessig ledelse av fagspesialist-støtte innen eget fagområde.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til å sikre etterlevelse av konsernets til enhver tid gjeldene krav innen samfunnssikkerhetsområdene (sikring, informasjonssikkerhet, beredskap) i Utbyggingsdivisjonen
 • Etablere og koordinere tiltak, handlingsplaner og forbedringsprogrammer, styrende dokumenter og systemer for divisjonen og være en pådriver for forbedringer i samarbeid med prosjektene
 • Etablere og vedlikeholde overordnet risikobilde for Utbyggingsdivisjonen
 • Delta i konsernets fagnettverk Samfunnssikkerhet og sikre rapportering fra divisjon til konsern
 • Bistå med etablering av beslutningsgrunnlag og gjennomføring av ledelsens gjennomgåelse for Utbyggingsdivisjonen
 • Bistå med å kvalitetssikre og kontrollere divisjonens leveranser ved behov
 • Bistå ved gjennomføring og oppfølging av revisjoner og tilsyn
 • Delta aktivt i arbeidet med risikoanalyser, verdivurderinger og sårbarhetsanalyser i samarbeide med konsernstab
 • Personalansvar for en liten gruppe

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning på Masternivå. Demonstrert realkompetanse kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Minst 10 år relevant arbeidserfaring, inkl. operativ/industriell erfaring
 • Inngående kunnskap om gjeldende regelverk, krav og føringer
 • Erfaring innen kvalitets-. sikkerhets- og risikostyring
 • Innsikt i beste praksis metoder, verktøy, virkemidler og styringssystemer
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Vi ønsker at du har ledererfaring, er initiativrik, setter retning, inspirerer, tar ansvar, gir handlingsrom og har utholdenhet
 • Du skaper tillitt gjennom gode samarbeidsevner i samhandling med ledelse og andre enheter
 • Det forventes at du får gjennomslag for målsetninger og planer, blant annet gjennom å utvikle nettverk
 • Du har operativ forståelse, forretningsforståelse og rolleforståelse

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og fagmiljøer.
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst.
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Personalbillett med NSBs tog
 • Fleksible arbeidstidsordninger

Kontaktpersoner

Vigdis Bjørlo
Telefonnummer: (+47) 46620546

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon