Fagleder Samfunnssikkerhet Sikkerhet- og Kvalitetsstab

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 26. februar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingen omfatter helhetlig, taktisk og strategisk faglig ledelse av fagområdet Samfunnssikkerhet (Beredskap, Sikring og Informasjonssikkerhet) i divisjon Utbygging. Utbygging har ansvar å utrede, planlegge og gjennomføre nye prosjekter knyttet til ny infrastruktur.

Fagleder Samfunnssikkerhet vil ha ansvar for å definere strategi, standarder og rutiner for Samfunnssikkerhet på tvers av prosjektene, basert på myndighetskrav og konsernets overordnede føringer. Videre skal fagleder Samfunnssikkerhet sikre tilstrekkelig kvalitet innen divisjonens leveranser innen Samfunnssikkerhet ved å sørge for gode rutiner for koordinering og kontroll internt i divisjonen. Fagleder Samfunnssikkerhet skal sikre enhetlig rapportering innen fagområdet. Stillingen innebærer overordnet faglig innsikt innen fagtema som inngår, deres relevans ift. divisjonens leveranser, samt evne til å vurdere og videreutvikle konsernets prestasjon innen faget i et industrielt og forretningsmessig perspektiv. Kan innebære faglig og personalmessig ledelse av fagspesialist-støtte innen eget fagområde.

 

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til å sikre etterlevelse av konsernets til enhver tid gjeldene krav innen samfunnssikkerhetsområdene (sikring, informasjonssikkerhet, beredskap) i Utbyggingsdivisjonen
 • Etablere, vedlikeholde og videreutvikle styrende dokumentasjon og systemer for divisjonen
 • Etablere og koordinere tiltak, handlingsplaner og forbedringsprogrammer
 • Etablere og vedlikeholde overordnet risikobilde iht. ansvarsområde bl.a å følge opp avvik og UH med trendanalyser, undersøkelser og læringsaktiviteter
 • Faglig ledelse av rådgivere innen Sikring, Beredskap og Informasjonssikkerhet i Utbyggingsdivisjonen
 • Følge opp implementering, utøvelse og etterlevelse av krav i prosjekter
 • Være en god pådriver for endringer i samarbeid med prosjektene
 • Fastsette felles kompetansekrav og etablere nødvendig opplæringsprogram i Utbyggingsdivisjonen
 • Delta i fagnettverk Samfunnssikkerhet og sikre rapportering fra divisjon til konsern
 • Bistå med etablering av beslutningsgrunnlag og gjennomføring av ledelsens gjennomgåelse for Utbyggingsdivisjonen
 • Bistå med å kvalitetssikre og kontrollere divisjonens leveranser ved behov
 • Bistå ved gjennomføring og oppfølging av revisjoner og tilsyn
 • Sikre at divisjonenes aksjoner i overordnede handlingsplaner gjennomføres
 • Delta aktivt i arbeidet med risikoanalyser, verdivurderinger og sårbarhetsanalyser i samarbeide med konsernstab
 • Samordning av divisjonens beredskapsøvelser erfaringsoverføring

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyskoleutdannelse på Masternivå med inngående innsikt i de fag som skal ledes. Demonstrert realkompetanse kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Minst 10 år relevant arbeidserfaring, inkl. operativ/industriell erfaring
 • Inngående kunnskap om gjeldende regelverk, krav og føringer
 • Erfaring innen kvalitets- sikkerhets- og risikostyring
 • Innsikt i beste praksis metoder, verktøy, virkemidler og styringssystemer
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

 

Personlige egenskaper

 • Lederkompetanse i henhold til Bane NORs lederprinsipper, setter retning, inspirerer, tar ansvar og gir handlingsrom
 • Opptrer i tråd med konsernets verdier ved å være åpen, engasjert og profesjonell i alle situasjoner
 • Operativ forståelse
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å bygge tillit
 • God rolleforståelse
 • God forretningsforståelse

 

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger
 • Du vil bli del av et arbeidsmiljø som består av et høyt faglig kompetansenivå
 • Være en del av en organisasjon, som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Personalkort på NSB

Kontaktpersoner

Vigdis Bjørlo
Telefonnummer: (+47) 46620546

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon