Fagleder risiko

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 08. april, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Avdeling miljø og kvalitet i sikkerhets- og miljøstaben ved Oslo lufthavn har ansvaret for å påse at Oslo lufthavns del av Avinors styringssystem innen kvalitet, risiko, flysikkerhet, HMS og miljø blir etablert, vedlikeholdt, etterlevd og utviklet. Dette i henhold til føringer fra konsern og for å tilfredsstille Oslo lufthavns behov, kundenes forventninger og myndighetenes krav. Avdelingen ser nå etter en person som kan bidra til å føre dette arbeidet videre. 

Arbeidsoppgaver:

 • Inneha rollen som risikokoordinator ved OSL, bl.a. gjennom oppdatering og vedlikehold av lufthavnens overordnede operasjonelle risikobilde 
 • Bidra til kontinuerlig forbedring innen kvalitet og flysikkerhet/safety støtte linjen i, og gjennomføre risikovurderinger, undersøkelser og safety surveys 
 • Tolke myndighetskrav innen krav til flysikkerhet/safety 
 • Sikre at Oslo lufthavn opprettholder sertifisering etter felleseuropeiske krav til lufthavner. Utarbeidetiltak i forbindelse med utviklingen i myndighetskravene og gi premisser for linjen
 • Implementere krav samt følge opp og kvalitetssikre at krav overholdes i linjen
 • Påse at premisser gitt av OSLs krav og mål er implementert hos eksterne aktører og i planlegging, videreutvikling og drift av lufthavnen
 • Ansvar for diverse interne og eksterne møtefora 
 • Være kontaktpunkt ved revisjoner fra Luftfartstilsynet
 • Bistå innenfor øvrige oppgaver innen S&M stab ved behov
 • Bistå innenfor revisjoner i konsernet 

Kvalifikasjoner: 

 • Relevant utdanning fra universitet/høgskole 
 • Metodekunnskap om kvalitets-/styringssystemer, revisjoner og interne undersøkelser 
 • Minimum 5 års erfaring innen risikofaget, og kjennskap til ulike metoder
 • God kjennskap til lover, forskrifter og regler for øvrig innen fagfeltene
 • Beherske alle vanlige datahjelpemidler for eksempel Microsoft Office
 • Beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig 
 • Ønskelig med kjennskap til flyplassdrift 
 • Ønskelig med kjennskap og erfaring fra norske og internasjonale standarder og normer innen fagfeltet
 • Forutsetning for tilsetting er at bakgrunnssjekk, herunder uttømmende politiattest, iht. myndighetskrav for arbeid på lufthavn kan fremlegges og godkjennes

Egenskaper: 

 • Proaktiv og systematisk
 • Dynamisk og tilpasningsdyktig i henhold til krav og oppgaver 
 • Åpen, tillitvekkende og med gode samarbeidsevner 

Vi tilbyr: 

 • Et godt arbeidsmiljø 
 • Spennende og allsidige faglige utfordringer 
 • Sentral beliggenhet / enkel adkomst 
 • Gode velferdsordninger
 • Lønn og øvrige betingelser etter avtale

Avinor AS ønsker mangfold i selskapet når det gjelder kjønn, alder og kulturell bakgrunn. 

Kontaktpersoner

Tom Erling Moen
avdelingssjef miljø og kvalitet
Telefonnummer: +47 900 04 045

Hvem er Avinor?

Avinor eier og driver 45 lufthavner over hele landet og kontrollerer flytrafikken i norsk luftrom. Hvert år reiser rundt 50 millioner passasjerer gjennom våre lufthavner. Sammen skaper vi verdier, relasjoner og opplevelser.

Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det jfr. offentleglova § 25.

Les mer om Avinor og se flere ledige stillinger