Fagleder prosjekt VA - Kommunalteknikk

Fet kommune ligger sentralt i landets største vekstområde. Du vil gjennom rollen som prosjektleder samarbeide med politikere, utbyggere, sentrale og regionale myndigheter samt innbyggere, hvor fokus er langsiktig og funksjonell planlegging og utbygging av va-teknisk infrastruktur. Stillingen vil være sentral i å ivareta hensyn til eksisterende- og utvikling av framtidige vann- og avløpsanlegg, av tilfredsstillende kvalitet i møte med stadig økende utfordringer innenfor klima og miljø. Du vil være Kommunalteknisks representant i møte med andre kommunale enheter, og være sentral i sikring av god koordinering og utvikling av løsninger. Du har god arbeidskapasitet og setter krav til kvalitet og fremdrift. Din kompetanse er en ressurs og bidragsyter i enhetens fagmiljø. Arbeidssted vil være Kommunalteknikks base for vei, vann og avløp i Engaveien 6.

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 30. november, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Arbeidsoppgaver/arbeidsområder

Prosjektleder for konkrete utbyggingsprosjekter. Aktiv deltakelse i planlegging av fremtidige utbyggingsområder i samarbeid med Samfunn og næring. Videreutvikle va-anlegget i tråd med egne planer. Du er aktiv i deltakelse av enhetens faglige utvikling og er oppdatert på bransjeutvikling, innovasjon/teknologi og FoU. Gjennomføring av investeringsprosjekter som prosjektleder og byggeleder.

 

Kvalifikasjonskrav

Utdannelse fra universitet, høyskole eller teknisk fagskole innenfor vann, avløp og /eller vei. Min. ti års erfaring fra va-bransjen. Erfaring med gjennomføring av prosjekter og kommunalteknisk planlegging. Du har nødvendige GIS-kunnskaper. 

Beherske godt norsk skriftlig og muntlig.

 

Nødvendige personlige egenskaper

Du må være strukturert og ryddig fra A-Å. Du har drivkraft og gode samarbeidsevner, samt evner til å tilrettelegge for praktiske løsninger. Du er initiativ-rik og positiv, har gode datakunnskaper samt god muntlig- og skriftlig framstillingsevne. Som ansatt i en middels stor kommune ser du det som en fordel å arbeide bredt i va-faget, med stor nærhet til driftsavdelingen.

 

Vi kan tilby

  • Godt arbeidsmiljø og trivelige arbeidskollegaer 
  • Tilrettelagte lokaler og oppdatert teknisk utstyr
  • God pensjonsordning
  • Fri gruppelivsforsikring
  • Lønn etter avtale

- Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtaler

- Iflg. Offentleglova §25 skal det tungtveiende grunner til å skjerme søkere fra offentlig søkerliste

Kontaktpersoner

Tormod Dragland
Enhetsleder kommunalteknikk
Telefonnummer: 63888719
Mobil: 90180140

Hvem er Fet kommune?

Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune ligger sentralt på Romerike ved Glomma med ca. 11.000 innbyggere.  Vi er en allsidig landkommune med god forbindelse til Lillestrøm og Oslo.