Fagleder - Forebyggende sikkerhet (iht. sikkerhetsloven)

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 02. oktober, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Bane NOR søker fagleder med erfaring, gode kommunikasjonsevner og solid kunnskap om forebyggende sikkerhet iht. sikkerhetsloven. Fagleder må ha strategisk kapasitet mht. å videreutvikle organisasjonens arbeid innen fagområdet. Forvaltning av sikkerhetsarbeidet i Bane NOR krever høy integritet. Personlig egnethet blir tillagt stor vekt. Stillingen vil inngå i team som arbeider med sikring, informasjonssikkerhet og beredskap.

Stillingens formål Bane NOR er underlagt Lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven) som følge av at konsernet råder over samfunnskritisk informasjon, systemer, objekter eller infrastruktur (grunnleggende nasjonal funksjon). Stillingens formål vil være fagledelse og koordinering av konsernets arbeid med forebyggende sikkerhet iht. ny sikkerhetslov. Fagansvaret innebærer bl.a. utforming av konsernets styrende krav, samt å følge opp krav mht. etterlevelse i organisasjonen.

Arbeidsoppgaver

 • Utforme konsernets styrende krav innen fagområdet
 • Ivareta krav til personellsikkerhet, herunder autorisasjoner
 • Forvalte konsernets løsninger for gradert kommunikasjon (Nasjonalt BEGRENSET Nett)
 • Bidra med å ivareta konsernets ansvar i det sivilt/militære samarbeidet (Totalforsvaret)
 • Bidra med å ivareta konsernets koordinerende ansvar mot operatørselskapene i «sikringsutvalget»
 • Opplæring- og kulturskapende arbeid i organisasjonen innen fagområdet
 • Følge opp etterlevelse av krav til forebyggende sikkerhet også ved interne revisjoner

Ønskede kvalifikasjoner

 • Det er ønskelig med utdannelse på universitets-/høyskolenivå, men lang og relevant yrkeserfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • God kompetanse om sikkerhetsloven og forebyggende sikkerhet
 • Kunnskap om digital sårbarhet/digital sikkerhet
 • Ledererfaring fra større offentlig eller privat virksomhet
 • Solid/dokumentert erfaring med sikkerhetsutfordringer og «beste praksis» innen fagområdet

Det vil kreves sikkerhetsklarering på høyt nivå for stillingen.

Bane NOR samarbeider med ekstern leverandør om bakgrunnssjekk og kredittsjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.    

Personlige egenskaper

 • Utpreget strategiske evner
 • Gode formidlingsegenskaper og evne til å skape engasjement 
 • Sterk evne til å drive prosesser på tvers av organisasjonen 
 • Pragmatisk tilnærming til problemløsning 

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver med gode karrieremuligheter
 • En sentral rolle hos en samfunnsnyttig og bærekraftig aktør
 • Fleksible arbeidstidsordninger
 • Mulighet for årsbillett på Vy’s tog
 • Vi har nylig flyttet inn i topp moderne hovedkontor (BREEAM-NOR Excellent) i gangavstand fra Oslo S
 • Sykkelparkering i sykkelgarasje og treningsarealer med garderober
 

Kontaktpersoner

Otto Arne Breivik
Avdelingsleder Samfunnssikkerhet
Telefonnummer: 93094600

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger