Fagleder - byggesak - 100 % fast stilling

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. august, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vil du være med å utvikle Gran kommune? Er du engasjert og ryddig, med gode kommunikasjonsevner? Søk på stilling som fagleder byggesak

 

Beskrivelse av tjenestested

Gran kommune har ledig stilling som fagleder for byggesak, 100 % fast.

Fagleder har fagansvaret for byggesaksbehandling i Gran kommune og rapporterer til virksomhetsleder for Samfunnsutvikling. 

Virksomheten samfunnsutvikling har 20 medarbeidere innenfor fagområdene arealplan, byggesak, oppmåling, landbruk, folkehelse og næringsutvikling.

 

Arbeidsoppgaver

 • Som fagleder for byggesak får du det faglige ansvaret for byggesaksbehandlingen, herunder fordeling av saker til byggesaksbehandlerne, behandling av byggesaker og veiledning til søker og tiltakshavere, etablering av rutiner og tjenestebeskrivelser, matrikkelføring av bygningsdelen, ulovlighetsoppfølging og tilsyn. 
 • Fagleder er delegert vedtaksmyndighet i byggesaker.
 • Som fagleder vil du væren rådgiver i arbeidet med arealplaner, slik at planene kan gi et godt grunnlag for byggesaksbehandlingen.
 • Det er tre medarbeider (2,5 stilling) som du vil ha et faglig ansvar for å følge opp. I tillegg vil du samarbeide med de andre fagansvarlige innenfor arealplan, oppmåling og landbruk.

 

Personlige egenskaper

 • Vi er på jakt etter en person som med god faglig tyngde. 
 • Du må være serviceorientert og ha gode kommunikasjonsevner, da arbeidet består av mye publikumskontakt og veiledning. 
 • Du må ha evner til å drive faglig veiledning og organisere arbeidet for andre medarbeidere. 
 • Søkere må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne. 
 • Personlig egnethet og evne til å trives i et hektisk, utfordrende og hyggelig arbeidsmiljø, vil bli tillagt vekt.

 

Kvalifikasjoner

 • Vi søker etter en person med relevant utdannelse på høgskole- eller universitetsnivå innenfor relevante fagområder som f.eks. bygg og anlegg, arkitektur eller jus.
 • Det er en fordel med erfaring med offentlig forvaltning og saksbehandling innen plan- og bygningsloven.

 

Vi kan tilby

 • Spennende arbeidsoppgaver innenfor viktige samfunnsområder, og gode faglige utviklingsmuligheter.
 • En trivelig arbeidsplass med godt arbeidsmiljø.
 • Fleksibel arbeidstid
 • Meget gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Konkurransedyktige betingelser, og lønn etter avtale.

 

Annet

Gran kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.

 

Søknad sendes

Vi oppfordrer alle til å søke elektronisk via Gran kommune sin hjemmeside.

Bistand til utfylling kan fås ved å ta kontakt med kommunetorget på tlf 61 33 84 00

Bekreftede kopier av vitnemål og attester fremlegges kun på forespørsel.

Kontaktpersoner

Leif Arne Vesteraas
Samfunnsutviklingssjef

Hvem er Gran kommune?

Gran på Hadeland har ca. 13 670 innbyggere. Kommunen er en time fra Oslo, og bare 40 minutter fra Gardermoen og resten av verden. Det går tog til Oslo hver time. Kommunen opplever vekst og positiv utvikling, og har klare mål om god tjenestekvalitet og service til innbyggerne. Gran er kjent for sitt vakre kulturlandskap og har et næringsliv med allsidig jord- og skogbruk, service og industri. Kommunen byr på et variert kulturliv og gode muligheter for friluftsliv og fritidsaktiviteter. Med levende grendemiljøer og trivelige sentra er Gran et godt sted å leve og et godt sted å bo. Se www.gran.kommune.no