Fagleder Bolig / Boligforvalter

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 23. oktober, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Ved Drift og utviklingsavdelingen, enhet for bygg og eiendom, er det ledig en nyopprettet stilling i fast 100% - stilling som fagleder- Boliger/boligforvalter. Stillingen ligger under enhetsleder Bygg og eiendom, som er nærmeste leder.

Nærøy kommune har totalt ca. 200 enheter som leies ut. Dette er et stort ansvarsområde og kommunen har behov for å få styrket ressursen som skal arbeide med dette. Det planlegges etablering av et eget tjenesteområde som skal arbeide med drift, boveiledning, økonomisk rådgivning, rådgivning for egen bolig og utvikling av boligmassen. Den som ansettes vil få sentral rolle for oppbygging av tjenesten.

Stillingens hovedoppgaver

 • Planlegge vedlikehold, drift og forvaltning av boligmassen
 • Ansvar for boligkontoret. 
 • Boligtildeling og kontraktsoppfølging
 • Ansvar for fra Leie til Eie 
 • Lede og følge opp boveiledere/boligkontakter
 • Boligutvikling
 • Andre oppgaver innenfor avdelingen må påregnes.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning 
 • Erfaring fra boligforvaltning, herunder tilskudds- og finansieringsordninger. 
 • IKT-kompetanse
 • Ledererfaring
 • Annen relevant erfaring

Personlige egenskaper

Vi søker en tilsatt som:

 • Er serviceinnstilt
 • Tar initiativ og har gjennomføringsevne
 • Liker å jobbe i team
 • Gode samarbeidsegenskaper 
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne 
 • Har evnen til å jobbe selvstendig
 • Personlige egenskaper tillegges stor vekt.
 • Søker må ha førerkort klasse B, og kunne disponere egen bil i arbeid. Nærøy Kommune har egen godtgjøring for bil.

Vi kan tilby:

 • Godt og tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for påvirkning og utvikling
 • Lønn etter tariffavtale 
 • Gode forsikring og pensjonsordninger

For øvrig gjelder vilkår som fremgår av lover, reglement og tariffavtaler. Nærøy kommune har 6 mnd prøvetid.

Nærmere inf. om stillingen kan gis av enhetsleder Bygg og eiendom, tlf. 74 38 26 00 el. age-einar.waag@naroy.kommune.no.

Søknad inkl CV og godkjente attester sendes Nærøy kommune, postmottak, 7970 Kolvereid. 

Kontaktpersoner

Håvard Hernes
Drift- og utviklingssjef
Telefonnummer: (+47) 743 82 645
Åge Einar Waag
enhetsleder Bygg og eiendom
Telefonnummer: 74 38 26 00