Fagleder Beredskap – Konsernstab Sikkerhet og kvalitet, avdeling Samfunnssikkerhet

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 24. juni, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi søker nå fagleder med erfaring. Du ansettes i en strategisk og spiss konsernstabsfunksjon med mål om at konsernstyring skal være bidragsytende, faglig støttende og motiverende overfor divisjonene og linjen. Det er viktig at du har evne til å vurdere og videreutvikle konsernets prestasjoner innen faget i et industrielt og forretningsmessig perspektiv.

Arbeidsoppgaver
 • Etablere og vedlikeholde overordnet risikobilde for konsernets beredskap
 • Videreutvikle og vedlikeholde styrende dokumentasjon/informasjon innen beredskap
 • Støtte divisjonene i utvikling og vedlikehold av beredskapsplaner
 • Opplæring og holdningsskapende arbeid i organisasjonen
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere beredskapsøvelser
 • Koordinere arbeid i «samarbeidsutvalg for sikring og beredskap» med togselskaper/aktører
 • Utøve «systemeierskap» og optimalisere bruk av krisestøtteverktøyet «CIM» i organisasjonen
 • Lede operativt fagnettverk for beredskap og samhandle med divisjonene
 • Følge opp etterlevelse av styrende krav til beredskap, også ved interne revisjoner
Ønskede kvalifikasjoner
 • Høyere utdannelse, fortrinnsvis på masternivå
 • Erfaring fra komplekse organisasjoner innen risiko- og beredskapsstyring
 • Kompetanse om regelverk og standarder innen fagområdet
 • Innsikt i «beste praksis» metoder, verktøy, virkemidler og styringssystemer
 • Det vil kreves sikkerhetsklarering for stillingen
Personlige egenskaper
 • Vi ønsker at du er initiativrik, setter retning, inspirerer, tar ansvar og har utholdenhet
 • Du skaper tillit gjennom gode samarbeidsevner i samhandling med ledelse og fagenheter
 • Det forventes at du får gjennomslag for målsettinger og planer, bl.a. gjennom å utvikle nettverk
 • Du trives med krevende diskusjoner og er flink til å kommunisere på en klar, presis og strukturert måte
Vi tilbyr
 • Faglig utfordrende stilling hos en viktig samfunnsaktør
 • En synlig rolle med stor påvirkningskraft og utviklingsmuligheter i en organisasjon i sterk vekst
 • Vi flytter inn i et av landets mest moderne forretningslokaler nær Oslo S. på nyåret i 2019
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger, samt personalbillett med NSB sine tog

Kontaktpersoner

Otto Breivik
Telefonnummer: Tlf. 930 94 600

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon