Fagleder bagasjeprosess

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 01. august, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

En rekke aktører samhandler for å legge til rette for gode opplevelser for de reisende. Avinor Oslo lufthavn er eier av infrastruktur og tilrettelegger for prosessene. Fagleder bagasjeprosess skal ivareta avdelingens ansvar for utviklingen av bagasjeprosessene ved Oslo lufthavn. Stillingen innebærer å identifisere, utvikle og forbedre både tekniske og logistiske løsninger i samarbeid med interne og eksterne aktører.  
 
 
Arbeidsoppgaver:  
 • lede større operasjonelle forbedringsprosjekter innenfor bagasjeprosessene 
 • identifisere, analysere og fjerne flaskehalser i arbeidsprosessene på lufthavnen 
 • forbedre og effektivisere arbeidsprosesser 
 • bidra til å skape innovasjon og endringsvilje i organisasjonen 
 • utarbeide tiltaksplaner som skal bidra til måloppnåelse innen Terminaldrifts og OSLs strategiske mål samt få disse gjennomført 
 • utarbeide måleparametere, statistikk, rapporter og presentasjoner 
 • oppfølging av handlingsselskapenes prosesser i hovedprosessen – (handlingselskapenes bruk av infrastruktur) 
 • andre oppgaver pålagt avdelingen må påregnes i perioder 
 
Kvalifikasjoner:  
 • 3-5 års erfaring fra drift av prosessanlegg 
 • utdannelse på universitet-/høyskolenivå 
 • erfaring og/eller utdanning fra kybernetikk/IKT 
 • erfaring og/eller utdanning fra logistikk og prosessoptimalisering 
 • gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig 
 • erfaring med prosjektarbeid 
 • erfaring med Lean arbeidsmetodikk 
 
Avinor kan tilby en interessant jobb i en dynamisk organisasjon. Det gir gode muligheter for faglig utfordring og variasjon, men stiller samtidig krav til omstillingsevne og initiativ.  
 
Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Gode personalforsikringer. Avinor ønsker mangfold i selskapet når det gjelder kjønn, alder og kulturell bakgrunn.  
 
For nærmere informasjon, ta kontakt med avdelingssjef Hans Petter Stensjøen, +4790887397  

Kontaktpersoner

Frank Robert Johansen
Telefonnummer: +4790036669
Hans Petter Stensjøen
Telefonnummer: +4790887397
Kenneth Leret
Telefonnummer: +4791898426

Hvem er Avinor?

Avinor eier og driver 45 lufthavner over hele landet og kontrollerer flytrafikken i norsk luftrom. Hvert år reiser rundt 50 millioner passasjerer gjennom våre lufthavner. Sammen skaper vi verdier, relasjoner og opplevelser.

Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det jfr. offentleglova § 25.

Les mer om Avinor og se flere ledige stillinger