Fagkoordinator tilsyn - Byplan, avd. Byggesak

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 04. mai, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Byplan har ca. 45 medarbeidere og tre avdelinger, Byggesak, Juridisk og Plan. Virksomheten har en aktiv rolle i Drammens byutvikling og er både myndighetsutøver etter plan- og bygningsloven og samfunnsaktør innenfor fysisk planlegging og stedsutvikling. Byplan er kommunens kompetansesenter for areal- og samferdselsplanlegging, byforming, arkitektur/estetikk/kulturminner, byggesaksbehandling og bevillingssaker. 

Byplan holder til i lyse og trivelige lokaler i Drammen rådhus. Virksomheten omfatter primært kommunens oppgaver innenfor plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven, alkohol- og serveringsloven, samt tilhørende veiledningsvirksomhet. 

Kommunen har plikt til å føre tilsyn i byggesaker med at tiltaket gjennomføres i samsvar med gitte tillatelser og bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Det kan føres tilsyn med alle forhold i en byggesak, og med alle typer tiltak som omfattes av plan- og bygningslovgivningen. 

Drammen kommune ønsker å ha større fokus på tilsyn, og har derfor opprettet en ny stilling på området. 

Stillingen er tilknyttet byggesaksavdelingen, som har totalt 22 medarbeidere. Tilsyn etableres som arbeidsgruppe med 2-3 medarbeidere. 

For å gjenspeile mangfoldet i befolkningen, oppfordrer vi personer med innvandrerbakgrunn til å søke. 

I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.

Arbeidsoppgaver

 • Faglig ansvar for saksbehandling innen området tilsyn 
 • Kvalitetssikring av vedtak, rapporter, o.l. 
 • Utarbeide forslag til rutiner, maler, mv. 
 • Utarbeide forslag til tilsynsstrategi hvor kommunen bestemmer rammer, prioriteringer, antall tilsyn osv. 
 • Gjennomføre tilsyn etter strategien. Dette inkluderer forberedelser med kommunen, varsling, gjennomføring, rapportering, oppfølging 
 • Oppfølging av byggesaker til ferdigstillelse.

Kvalifikasjoner

 • Dokumentert erfaring fra arbeid med tilsyn etter plan- og bygningsloven 
 • Fortrinnsvis utdanning som sivilingeniør/ingeniør med relevante fagkretser 

For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves språkkunnskaper tilsvarende nivå B2. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere.

Utdanningsretning og nivå

 • Juridiske fag
 • Arkitekt / Design
 • Bygg og anlegg
 • Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og forståelse for politiske prosesser. 
 • Evne til å jobbe strukturert. 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Mulighet til å jobbe med spennende oppgaver i et kompetent og tverrfaglig arbeidsmiljø. 
 • Arbeidsplass sentralt i Drammen. 
 • En kommune som jobber aktivt med å skape helsefremmende arbeidsplasser. 
 • Ledere som gir deg utviklingsmuligheter. 
 • Lønn: Etter avtale. 
 • Tiltredelse: Etter avtale.

Andre opplysninger

Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Kontaktpersoner

Bjørn Tollef Swang
Rådgiver
Tone Hau Steinnes
Avdelingsleder byggesak

Hvem er Drammen kommune?

Drammen 2036 – større, smartere og sunnere

Elvebyen Drammen ligger sentralt på Østlandet. Det bor 70 000 mennesker i kommunen, men byen er regionhovedstad for et område med 160 000 innbyggere. Drammen er i vekst, har full barnehagedekning, et variert kultur- og næringsliv og et spennende og variert boligmarked. En flerkulturell befolkning setter et mangfoldig preg på bybildet. Vi er også midt i en spennende forberedelsestid med hensyn til kommunesammenslåing i 2020 med Svelvik og Nedre Eiker.