Fagingeniør VVS

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Forsvarsbygg eiendomsforvaltning har behov for å styrke sin fag og prosjektavdeling i region midt. Vi søker derfor etter fagingeniør VVS med bred VVS-faglig bakgrunn, til utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i Forsvarsbygg. Stillingen har ansvarsområde i hele regionen, og mulige kontorsteder vil være Trondheim eller Værnes. Stillingen rapporterer til leder fagingeniører. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser – jfr spesielt Offentlighetslovens § 25.

Les mer om Forsvarsbygg på vår nettside: www.forsvarsbygg.no og på våre karrieresider: www.forsvarsbygg.no/jobb  

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for regionens fagrelaterte oppgaver innen eget fagområde
 • Fagansvar ihht internkontroll VVS
 • Bidra med kartlegging og tilstandsanalyser på VVS
 • Bistå drift i feilsøking på VVS- anlegg
 • Ved vedlikehold av bygningstekniske anlegg: Bistå med utarbeide tilbudsgrunnlag, prosjektering, prisforespørsler og utarbeidelse av kontrakter
 • Kvalitetssikre detaljprosjektering i prosjekter
 • Kvalitetskontroll av mottatt FDV
 • Bistå med bestillinger og økonomisk oppfølging, byggeledelse i prosjekter som gjennomføres av eget personell og innleide leverandører
 • Gi innspill til drift-/vedlikeholdsplaner samt til komponent-/ og fornyelsesplaner
 • Faglig rådgivning og saksbehandling internt og eksternt
 • Holde seg oppdatert på- og sørge for at regionen etterlever lovverk og forskrifter innen VVS
 • Regionens kontaktperson mot sentralt ledd innen faget

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant ingeniørutdanning på høgskole-/universitetsnivå, alternativt teknisk fagskole med fordypning/tilleggsutdanning innen VVS. Lang og relevant erfaring kan i spesielle tilfeller kompensere for manglende formell utdannelse   
 • Det er ønskelig med erfaring fra forvaltning, drift og vedlikehold av EBA
 • Det er ønskelig med erfaring på varmeanlegg
 • Det er ønskelig med ADK-kompetanse
 • Du må ha gode datakunnskaper
 • Førerkort kl B
 • Må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig/NATO Secret          

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
 • Proaktiv og med evne til å ta initiativ og ansvar
 • Helhetstenkende og med god gjennomføringsevne
 • Strukturert arbeidsform
 • Positiv bidragsyter i teamarbeid
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig

Vi tilbyr

 • Lønn som ingeniør/overingeniør (kode 1083/1087) fra kr. 573 100,- til kr. 640 200,- (ltr. 64-70) iht. Statens lønnsregulativ. Endelig lønnsplassering vil bli gjort etter en vurdering av kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Gode velferdsordninger

Kontaktpersoner

Hein Åge Aspvik Olsen
Leder fagingeniører
Telefonnummer: 468 70 700

Hvem er Forsvarsbygg?

Forsvarsbygg er et statlig forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. 

I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter, inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Les mer om Forsvarsbygg og se flere ledige stillinger