Fagingeniør VVS region øst

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. januar, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Forsvarsbygg eiendomsforvaltning har behov for å styrke sin fag og prosjektavdeling i region øst.

Vi søker derfor etter fagingeniør VVS til utfordrende og varierte arbeidsoppgaver. Stillingen har ansvarsområde i hele regionen. Kontorsted vil fortrinnsvis være Terningmoen/Rena, alternativt Jørstadmoen. Noe reisevirksomhet må påregnes. Stillingen rapporterer til leder fagingeniørene. Stillingens hovedoppgaver vil være planlegging, koordinering, prosjektering/beskrivelser, iverksetting og oppfølging av små og mellomstore prosjekter, ivaretakelse av myndighetskrav og kontaktledd opp mot leverandører. Fag og prosjekt er overordnet avdeling og har ansvaret for ivaretagelse av eierrelaterte forpliktelser og forvaltningsoppgaver. Avdelingen har ansvar for verdibevarende prosesser, gjennomføring av regionens vedlikeholdsplan og ivaretagelse av Eiendomsforvaltning sine krav og interesser i investeringsprosjekter. Fagavdelingen består av i alt 5 fagingeniører og skal nå rekruttere en fagingeniør VVS.

Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser – jfr spesielt Offentlighetslovens § 25. Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no og på våre karrieresider www.forsvarsbygg.no/jobb.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvarlig for internkontroll i regionen innen fagområdet. Kvalitetssikre at VVS-installasjoner følger avtalte normer og forskrifter.
 • Regionens kontaktperson mot sentralt ledd innen faget.
 • Planlegge, lede og organisere vedlikehold av bygningstekniske anlegg iht gjeldende lover og forskrifter
 • Ansvarlig for at plan- og bygningsetatens regelverk overholdes i markedsområdet mht VVS, herunder sørge for at søknadspliktige prosjekter behandles korrekt.
 • Utarbeide beskrivelser og underlag for anbudsinnhenting og bestilling.
 • Ivareta overordnede krav, direktiver samt offentlige lover og forskrifter til fagfeltet, herunder også bidra til en tilfredsstillende miljøsatsing for faget.
 • Delta i, og være faglig bidragsyter i fagfora og fagsamlinger.
 • Yte faglig rådgivning innen eget fagområde.
 • Faglige innspill til drifts-/vedlikeholdsplaner og planer for forebyggende vedlikehold.
 • Gjennomføre tilstandsvurderinger innen eget fagområde iht fastsatt plan.
 • Påse at økonomiske målsettinger overholdes og at alle oppdrag er iht vedtatte HMS/IK- og samordningsansvar.
 • Bidra med fagkompetanse i investeringsprosjekter.
 • Koordinere utførelser med driftsavdelingen.
 • Andre oppgaver kan bli pålagt etter anvisning fra leder.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på høgskole-/universitetsnivå (bachelor/master)
 • Relevant erfaring fra arbeidsområdet
 • Erfaring fra drift, vedlikehold og prosjektledelse innen eiendom, bygg og anlegg (EBA)
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig svært godt
 • Førerkort kl B
 • Må kunne sikkerhetsklareres for nivå Hemmelig og Nato Secret

Personlige egenskaper

 • Strukturert og målbevisst
 • Selvstendig og initiativrik
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Serviceinnstilt og god på relasjonsbygging
 • Takler en hektisk hverdag, ansvarsfull og god til å følge opp frister
 • Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli særlig vektlagt

Vi tilbyr

 • Lønn som overingeniør (kode 1087) ltr 66-73 kr 594 400 til kr 679 000,- iht. Statens lønnsregulativ
 • En hektisk og spennende jobb blant gode kollegaer
 • Fleksibel arbeidstid
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse med gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Bedriftshelsetjeneste

Kontaktpersoner

Frank Røset
Leder fagingeniørene
Telefonnummer: 47487674
Heidi Skjæret Pedersen
Leiar fag og prosjekt
Telefonnummer: 48153002

Hvem er Forsvarsbygg?

Forsvarsbygg er et statlig forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. 

I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter, inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Les mer om Forsvarsbygg og se flere ledige stillinger