Fagingeniør VVS med hovedvekt på VA (vann og avløp), Trondheim, Ørland eller Værnes

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 07. januar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Forsvarsbygg eigedomsforvaltning har behov for å styrke sin fag og prosjektavdeling i region midt. Vi søkjer difor etter fagingeniør VVS med hovedvekt på VA til utfordrande og varierte arbeidsoppgåver i Forsvarsbygg.  Stillinga har sitt ansvarsområde i hele regionen, og mulige kontorstader vil vere Trondheim, Ørland eller Værnes. Stillinga rapporterer til leiar fagingeniører. Les meir om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no og på våre karrieresider www.forsvarsbygg.no/jobb.

Arbeidsoppgåver

 • Ansvar for fagrelaterte oppgåver innan eiga fagområde i regionen
 • Fagansvar I høve til internkontroll VVS/VA
 • Bidra med kartlegging og tilstandsanalysar på VVS/VA
 • Bistå drift i feilsøking på VVS/VA- anlegg
 • Ved vedlikehald av bygningstekniske anlegg bistå med utarbeide tilbodsgrunnlag, prosjektering, prisforespørsler og utarbeidelse av kontraktar
 • Kvalitetssikre detaljprosjektering i prosjekt
 • Kvalitetskontroll av mottatt FDV
 • Bistå med bestillingar og økonomisk oppfølging, byggeleiing i prosjekt som gjennomføres av eiga personell og innleide leverandørar
 • Gje innspel til drift-/vedlikeholdsplanar samt til komponent-/ og fornyelsesplanar
 • Fagleg rådgjeving og saksbehandling internt og eksternt
 • Halde seg oppdatert på- og syte for at regionen etterlever lovverk og forskrifter innan VVS/VA- faget
 • Regionen sin kontaktperson mot sentralt ledd innan faget

Kvalifikasjonar

 • Relevant ingeniørutdanning frå høgskole/universitet, alternativt teknisk fagskole med fordypning/tilleggsutdanning innan VVS/VA- faget
 • Gode datakunnskapar
 • Det er ynskjeleg med erfaring frå forvaltning, drift og vedlikehald av EBA
 • Ynskjeleg med GIS- kompetanse
 • Førarkort kl B
 • Det krevjast tryggingsklarering på nivå Hemmeleg ved tilsetjing
 • Personlege eigenskapar
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskapar
 • Proaktiv og med evne til å ta initiativ og ansvar
 • Heilskapstenkjande og med god gjennomføringsevne
 • Sjølvgåande og fagleg dyktig
 • Strukturert
 • Må beherske norsk skriftleg og munnleg

Vi tilbyr

 • Løn som overingeniør (kode 1087) ltr 64-70 iht Statens lønnsregulativ (kr 565 500 - 631 700,- pr år).
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar
 • Bedriftshelseteneste
 • Gode velferdsordningar

Andre opplysningar

Reiseaktivitet: Du må rekne med å måtte reise noko i samband med jobben

Kontaktpersoner

Hein Ågae Aspvik Olsen
Telefonnummer: 922 25 863
Jan Morten Sydskjør
Leder fag og prosjekt
Telefonnummer: 934 83 981

Hvem er Forsvarsbygg?

Forsvarsbygg er et statlig forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. 

I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter, inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Les mer om Forsvarsbygg og se flere ledige stillinger