Fagingeniør VVS i region Øst

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 07. august, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Fag og prosjekt er ansvarlig for regionens arbeid knyttet til planlegging og gjennomføring av vedlikehold og utviklingstiltak, samt myndighetskontakt knyttet til ivaretakelse av lover og forskrifter.

Avdelingen ivaretar fagansvar for regionen og kvalitet sikrer at både drift og investeringstiltak gjennomføres etter regionens behov og krav.

Forsvarsbygg skal ha et arbeidsmiljø preget av tverrfaglighet, mangfold og likestilling og søker derfor en balansert fordeling med hensyn på alder, kjønn og etnisitet i virksomheten. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser – jfr spesielt Offentlighetslovens § 25.

Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no

 

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar:
  • Sikre at gjeldende lover og forskrifter ivaretas innen tekniske fagområder i regionen med spesiell fokus på VVS.
 • Leveranser:
  • Bidra til hensiktsmessige driftstiltak i tråd med lover og forskrifter
  • Sikre riktig kompetanse i hht behov og sentrale føringer.
  • Levere tjenester i hht styrende dokumenter i KS innen teknisk drift og vedlikehold
  • Koordinere innspill til planer for drift og vedlikehold fra egen avdeling
  • Gjennomføring av tilstandsanalyser ihht plan
  • Gi faglig bistand til Forsvaret ved behov.
  • Gi faglig bistand ved inngåelse av nye rammeavtaler med leverandør (TAT)
  • Gi faglig bistand til drift ved internkontroll
  • Kvalitetssikre Forsvarsbygg prosjekt og avhending sine prosjekter i alle faser av normalprosedyren
  • Bidra med faglige råd og utarbeidelse av grunnlag for tjenesteleveranser

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Minimum treårig teknisk relatert utdanning fra høgskole eller universitet
 • Relevant erfaring med tekniske fagområder, samt drift og vedlikehold i offentlig/privat sektor
 • Erfaring knyttet til faget bygg-automasjon vil bli særlig vektlagt
 • Må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig

 

Personlige egenskaper

 • Strukturert og målbevisst
 • Selvstendig og initiativrik
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Serviceinnstilt og god på relasjonsbygging
 • Takler en hektisk hverdag, ansvarsfull og god til å følge opp frister
 • Personlige egenskaper og egnethet vil bli særlig vektlagt

 

Vi tilbyr

 • Lønn som overingeniør (kode 1087) fra kr. 537 700 til kr. 650 200. Endelig lønnsplassering gjøres etter vurdering av kvalifikasjoner.
 • Fleksibel arbeidstid
 • Faglige utfordringer og spennende arbeidsoppgaver
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Godt arbeidsmiljø

Kontaktpersoner

Jarle Hansen
Telefonnummer: 926 25 717
Oddbjørn Hagen
Telefonnummer: 414 76 623

Hvem er Forsvarsbygg?

Den beste arbeidsplassen er den som fungerer som en videreutdanning. Slik tenker vi, og det tror vi du gjør også. I Forsvarsbygg bruker vi mye ressurser på å utvikle våre medarbeidere og ledere. Det er nødvendig for å beholde de beste, og det er nødvendig for å plassere oss der vi ønsker å være, som ledende i vår bransje.

Forsvarsbygg er Norges største offentlige eiendomsaktør, og forsvarssektorens egen eiendomsekspert. Ingen kan mer enn oss om Forsvarets særskilte behov. Vi bygger og tar hånd om mange av landets mest særegne og krevende bygg, vi er hjem for menige og befal, og vi bidrar til trivsel på tusenvis av arbeidsplasser.

Les mer om Forsvarsbygg og se flere ledige stillinger