Fagingeniør POL (olje, gass og tankanlegg)

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 18. mars, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Avtale og eiendomsstyring inngår i enheten Eiendomsforvaltning i Forsvarsbygg. I dag har avdelingen 20 ansatte og er lokalisert i Harstad, Hamar og Oslo. Avtale og eiendomsstyring skal følge opp forvaltning, drift og vedlikehold og gi støtte ved teknisk internkontroll og tilstandsanalyser av eiendomsmassen. Avdelingen utarbeider prosedyrer og retningslinjer, slik at de 6 regionene kan ivareta eiendom, bygg og anlegg på en ensartet måte over hele landet. Avtale og eiendomsstyring har ansvaret for ivaretakelse av avtaleverket for husleie.

Stillingen rapporterer til leder for fagingeniørene og er lokalisert til Hamar eller Harstad. Annet kontorsted kan vurderes etter avtale.

 

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no og på våre karrieresider www.forsvarsbygg.no/jobb.

 

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til en effektiv tjenesteutførelse og leveranse innen FDVU (forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling).
 • Ivareta fagansvaret inkludert overordnede krav, direktiver samt offentlige lover og forskrifter til fagfeltet, herunder også bidra til en tilfredsstillende miljøsatsing for faget samt sørge for god kontakt med myndigheter.
 • Bidra innen teknisk internkontroll og tilstandsanalyse.
 • Løse tildelte oppgaver i f m internasjonale operasjoner.
 • Samarbeide med seksjonens medarbeidere om faget og koordinere fagområdet på tvers i Forsvarsbygg.
 • På oppdrag fra regionene, og andre, utføre oppdrag som eksempelvis POL-faglig rådgiving, analyser, prosjektledelse og plan/prosjektoppgaver.
 • Kvalitetssikre rammeavtaler på POL-anlegg.
 • Det må påregnes noe reisevirksomhet i stillingen.

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på høgskole-/universitetsnivå (flere fagretninger kan være aktuelle). Relevant erfaring vil kunne kompensere for manglende formel utdanning.
 • Ønskelig med relevant erfaring fra forvaltning, drift og vedlikehold av EBA (eiendommer, bygg og anlegg).
 • God kjennskap til tjenestefeltets omfang, utfordringer og problematikk.
 • Må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig.

 

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsegenskaper.
 • Analyse- og problemløsningsevner.
 • Initiativ til egen læring.
 • Relasjonsevner.
 • Resultatorientert.
 • God gjennomføringsevne.

 

Vi tilbyr

 • Lønn som senioringeniør kode 1181/overingeniør kode 1087 fra kr. 623 900,- til kr. 673 800,- (ltr. 70-74).
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger.
 • Bedriftshelsetjeneste.
 • Gode velferdsordninger.

Kontaktpersoner

Magnar Næss
Leder fagingeniørene
Telefonnummer: (+47) 920 97 656

Hvem er Forsvarsbygg?

Forsvarsbygg er et statlig forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. 

I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter, inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Les mer om Forsvarsbygg og se flere ledige stillinger